20 lipca 2024

Ferrero: 100 proc. kakao ze zrównoważonych źródeł

100 proc. kakao pozyskanego do produkcji przez Ferrero pochodzi ze zrównoważonych źródeł. Łańcuch dostaw kakao jest w 96 proc. identyfikowalny, aż do poziomu plantacji. Jak podkreśla firma problemy związane z łańcuchem dostaw w przypadku kakao są złożone. Dlatego trzeba je rozwiązywać przede wszystkim poprzez partnerstwa z rolnikami, przemysłem, społecznościami, organizacjami pozarządowymi i rządami.

Kakao stanowi podstawowy składnik produktów Ferrero. Dlatego przy zakupach tego surowca Grupa stosuje rygorystyczne standardy jakościowe. Wzmacnia również swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonych źródeł utrzymania, praw człowieka i ochrony środowiska w całym łańcuchu wartości kakao.

Karta Kakao

Grupa opublikowała międzynarodową „Kartę Kakao” i „Plan Działań” w zakresie produkcji kakao. Dokumenty określają dążenie do stworzenia przemysłu kakaowego, który jest przyjazny dla ludzi i przyrody. Potwierdzają wieloletnie wsparcie Ferrero w generowaniu dochodów dla rolników, przeciwdziałania pracy dzieci i rozwijających się społeczności oraz promowania zrównoważonego agroleśnictwa.

Ferrero rozpoczęło swoje wysiłki w kierunku odpowiedzialnego pozyskiwania kakao już w 2005 roku, przystępując do World Cocoa Foundation. Następnie stając się członkiem International Cocoa Initiative. Dzisiaj kakao Ferrero jest w 100 proc. pozyskiwane w sposób zrównoważony. Potwierdzają to niezależnie organizacje, takie jak: Rainforest Alliance i Fairtrade. Ponieważ firma zaopatruje się w kakao prawie wyłącznie u sprawdzonych rolników, osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie identyfikowalności i przejrzystości łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw kakao Ferrero jest w 96 proc. identyfikowalny aż do poziomu plantacji.

– Dzięki naszemu wyjatkowemu podejściu do łańcucha dostaw, znamy rolników i społeczności, u których się zaopatrujemy. To pozwala nam wspierać ich w sposób ukierunkowany. Obecnie wzmacniamy nasze działania, aby doprowadzić do długotrwałej zmiany w tym sektorze – mówi Marco Gonçalves Z Ferrero.

Problematyczny łańcuch dostaw

Problemy związane z łańcuchem dostaw w przypadku kakao są złożone. Trzeba je rozwiazywać przede wszystkim poprzez partnerstwo z rolnikami, przemysłem, społecznościami, organizacjami pozarządowymi i rządami. Ambicje przedstawione w „Karcie Kakao” są zgrupowane w czterech filarach:

  • Zrównoważone źródła utrzymania – zapewnienie rolnikom ukierunkowanego wsparcia w celu poprawy wydajności i zróżnicowania dochodów.
  • Prawa człowieka i praktyki społeczne – przeciwdziałanie pracy dzieci w społecznościach uprawiających kakao.
  • Ochrona środowiska – wspieranie rolników w przechodzeniu na systemy agroleśnicze.
  • Przejrzystość – śledzenie łańcucha dostaw, ocena ryzyka i publikowanie informacji o postępach.

Plan działania wokół dostaw kakao dla Ferrero

Plan działania Ferrero w zakresie kakao jasno określa, w jaki sposób firma będzie dążyć do realizacji tych założeń. Już wdrożone inicjatywy obejmują:

  • Plany Rozwoju Gospodarstw Rolnych i Działania Generujące Dochód – wypłacanie rolnikom premii pieniężnej wykraczającej poza cenę rynkową, w celu wspierania rolników uprawiających kakao w osiąganiu dobrobytu.
  • Partnerstwa na rzecz wdrażania systemów przeciwdziałania pracy dzieci i planów rozwoju społeczności lokalnych, w celu rozwiązania problemu pracy dzieci. 
  • Współpracę z Inicjatywą Kakao i Lasy (CFI) w celu położenia kresu wylesianiu w sektorze kakao i promowania zrównoważonego agroleśnictwa.
  • Wzmacnianie partnerstwa z dostawcami i budowanie platformy, która daje wgląd w cały łańcuch dostaw Ferrero.

Każdego roku firma będzie publikowała raport z postępów w realizacji strategii działania. Ferrero deklaruje, że pierwszy raport z wykonania planu pojawi się w drugim kwartale 2022 roku.