23 czerwca 2024

Sustainable Fitch: rating dla ING w Polsce

Agencja ratingowa Sustainable Fitch przyznała rating ESG dla ING Banku Śląskiego na poziomie „2” w pięciostopniowej skali, przy czym „1″ oznacza ocenę najlepszą, a „5″ najgorszą. ING jest pierwszą spółką w Polsce i jedynym bankiem, który uzyskał rating ESG. 

Przyznana ocena odzwierciedla bardzo dobre wyniki banku w zakresie zrównoważonego rozwoju. Także uwzględnianie kryteriów środowiskowych i społecznych oraz zasad ładu korporacyjnego w jego działalności, strategii i zarządzaniu.

Kompleksowa polityka zrównoważonego rozowoju

Agencja Sustainable Fitch w uzasadnieniu podkreśla, że ocena odzwierciedla również zobowiązania banku w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju i jego kompleksową politykę w tym obszarze. Jest ona spójna z priorytetami Grupy ING.

Uzyskany rating ESG oddaje cel ING Banku Śląskiego w zakresie neutralności klimatycznej w zakresach 1. i 2. do 2030 roku. Bank wyznaczył również cele, aby zmniejszyć finansowanie dla branży paliw kopalnych o 19 proc. do 2040 r. w porównaniu z poziomami z 2019 r. (z wyłączeniem węgla energetycznego, który całkowicie przestanie finansować do końca 2025 r.).

W połowie 2021 r. ING ogłosił Deklarację ekologiczną. Zakłada ona aktywny udział banku w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym m.in. poprzez finansowanie działań wspierających transformację środowiskową klientów. Bank zapewnił, że do końca 2023 roku przeznaczy 4,5 mld zł w obszarze korporacyjnym na finansowanie OZE oraz projektów proekologicznych. Dodatkowo 500 mln zł na wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w inwestycjach w projekty prośrodowiskowe oraz 300 mln zł na dalsze wsparcie i promocję elektromobilności. Chodzi o finansowanie pojazdów elektrycznych i hybrydowych przez ING Lease Polska. Dodatkowo, powstał fundusz grantowy w wysokości 2 mln PLN rocznie dla start-upów oraz młodych polskich naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Cele zintegrowane ze strategią

 W ING cele związane z ESG są zintegrowane ze strategią biznesową. Nasze zobowiązania wobec otoczenia i interesariuszy traktujemy bardzo poważnie, uwzględniając je w naszych działaniach operacyjnych i biznesowych. Od lat podejmujemy liczne działania proekologiczne względem własnych operacji, m.in. poprawiając efektywność energetyczną naszych budynków, montując instalacje fotowoltaiczne na ich dachach, czy ograniczając zużycie wody. Wymagając od siebie, angażujemy również naszych klientów i dostawców w działania na rzecz środowiska, klimatu i społeczności. Nieustannie pracujemy nad rozwojem oferty naszych produktów, procesów oraz wiedzy. W efekcie jesteśmy coraz lepiej przygotowani na przyszłe wyzwania rynkowe i zmiany regulacyjne – powiedziała Iza Rokicka, dyrektorka Biura Relacji Inwestorskich. 

ING podejmuje szereg inicjatyw ekologicznych, które wspierają klientów w odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów środowiska naturalnego. Bank realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju w 3 kluczowych obszarach: #ING dla przedsiębiorczych, #ING dla równych szans, #ING dla klimatu. Zrównoważony rozwój w ING polega na umiejętnym łączeniu wszystkich tych elementów i wypracowaniu spójnego, rozwojowego podejścia. Działania banku obejmują m.in. wspieranie transformacji środowiskowej i finansowanie proekologicznych inwestycji. ING prowadzi również działania w duchu gospodarki obiegu zamkniętego i ograniczania dokumentacji papierowej. Także działania edukacyjne i promuje proekologiczne zachowania i zdrowy styl życia wśród pracowników.