15 lipca 2024

Czym jest pakiet „Fit for 55”?

W 2021 roku Unia Europejska zainicjowała ambitny plan, znany jako „Fit for 55”. Jego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w stosunku do poziomu z roku 1990. Objęte pakietem działania mają wesprzeć walkę ze zmianami klimatycznymi i umożliwić osiągnięcie neutralności do 2050 roku. Wymaga to wprowadzenia nowych regulacji i aktualizację istniejącej polityki klimatycznej.

Pakiet ma stanowić spójne i wyważone ramy unijnych celów klimatycznych. Powinien on:

  • zapewnić sprawiedliwy społecznie charakter transformacji;
  • utrzymać i zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność unijnego przemysłu, a równocześnie zagwarantować równość szans względem podmiotów gospodarczych z państw trzecich;
  • umocnić pozycję UE jako lidera globalnej walki ze zmianą klimatu.

Zmniejszenie emisji o 55 proc. jest celem bardzo ambitnym, ale koniecznym, by osiągnąć neutralność klimatyczną Europy. To duże wyzwanie nie tylko dla biznesu, ale również dla rządów, a efekty działań w zakresie redukcji emisji odczują także konsumenci – mówi Krzysztof Wiński, dyrektor w PwC Polska.

Proponuje się wdrożenie następujących działań w poszczególnych sektorach:

  1. Transport: promowanie elektromobilności, rozwój infrastruktury ładowarek, ograniczanie emisji w transporcie drogowym i lotniczym.
  2. Energetyka: rozwój odnawialnych źródeł energii oraz modernizację infrastruktury, aby ograniczyć uzależnienie od paliw kopalnych.
  3. Budownictwo i przemysł: wprowadzenie zachęt do inwestycji w technologie niskoemisyjne.

Jedną z najistotniejszych regulacji wchodzących w zakres pakietu jest graniczny podatek węglowy, czyli CBAM. Zaczął on obowiązywać w październiku 2023 roku. Nałożył on obowiązki sprawozdawcze na importerów towarów działających na obszarze Unii Europejskiej. Pierwsze raporty objętych przez CBAM podmiotów pojawiły się już pod koniec stycznia tego roku – mówi Krzysztof Wiński
Zdaniem Wińskiego to bardzo ważne, by przedsiębiorcy stosowali się do obowiązujących przepisów, w przeciwnym razie może czekać ich m.in. niedopuszczenie importowanych produktów do obrotu, co znacznie wpływa na całą działalność.