13 kwietnia 2024

Flix publikuje pierwszy raport ESG

Flix opublikował po raz pierwszy raport ESG. Firma zobowiązała się do zapewnienia zero-emisyjnych podróży w Europie do 2040 r. 

Raport ESG firmy Flix jest zgodny ze standardem GRI (Global Reporting Initiative). Firma zadeklarowała, że do 2040 roku zapewni całkowicie neutralne podróże pod względem emisji CO2 w Europie. Strategia Flixa zawarta w opublikowanym raporcie ESG opiera się na czterech filarach określanych jako: Ludzie (People), Planeta (Planet), Mobilność (Mobility) i Zarządzanie (Governance).

5500 destynacji w 40 krajach

Flix dociera obecnie do ponad 5500 destynacji na całym świecie. FlixBus jest obecny w większości państw Europy, a także w Ameryce Północnej i Południowej. Niedługo Flix poszerzy również swoją działalność w Azji, ponieważ ogłosił swoje plany wejścia na rynek w Indiach w 2024 roku. Opublikowany raport ESG wyznacza kamień milowy w rozwoju Flixa, ponieważ zapewnia firmie realną strategię oraz transparentność w realizacji działań w dążeniu do zero-emisyjności.

– Opublikowaliśmy nasz pierwszy dobrowolny raport ESG. Tym samym wdrażamy procesy doskonalenia, zobowiązując się do cyklicznego raportowania wyznaczonych w ramach raportu ESG miar i wskaźników efektywności. Organizacja powinna zawsze mieć na uwadze wartości, które kształtują jej wizję i jednocześnie zwracać uwagę na to, jaki wpływ na otoczenie wywiera jej działalność. W związku z tym chcemy mieć pewność, że spełniamy ważną rolę dla otoczenia i oprócz uznania dla naszych mocnych stron, chcemy pracować nad wszelkimi niedociągnięciami, które mogą się pojawić. Wraz ze wzrostem wiąże się większa odpowiedzialność, którą jesteśmy gotowi przyjąć – powiedział André Schwämmlein, współzałożyciel i CEO Flixa.  

Raport został opracowany zgodnie ze standardem GRI (Global Reporting Initiative) i z zachowaniem zasady podwójnej istotności. Obejmuje on najistotniejsze obszary działalności Flixa oraz analizuje ich wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo, a także na długoterminowy sukces firmy. 

Strategia Flixa zawarta w raporcie ESG opiera się na czterech filarach: Ludzie (People), Planeta (Planet), Mobilność (Mobility) i Zarządzanie (Governance).

Planeta: Flix dąży do osiągnięcia neutralności węglowej, aby zredukować wpływ na środowisko

Flix zapowiedział, że do 2040 roku będzie zapewniać w Europie podróże całkowicie neutralne pod względem emisji CO2 do amosfery, osiągając dekarbonizację nawet przed terminem wyznaczonym przez UE[1]. Firma planuje określić harmonogram dążenia do neutralności węglowej w skali globalnej w ciągu najbliższych dwóch lat. Plany te będą dostosowane do ustaleń SBTi (Science-Based Target initiative) tak, aby osiągnąć lub wyprzedzić w czasie założenia Porozumienia Paryskiego. Globalny cel będzie również zależał od zmieniających się ram regulacyjnych i postępu projektów dążących do opracowania alternatywnych napędów, w których Flix aktywnie uczestniczy. 

Efektywne zarządzanie flotą. Flix dba o optymalne obłożenie pojazdów na drogach i korzysta z najnowocześniejszej floty. W ten sposób pasażerowie wybierając autobusy FlixBusa zamiast innych opcji transportu, takich jak auto lub samolot, zaoszczędzili ponad 800 000 ton CO2 w 2022 roku. Ponadto, Flix umożliwia podróżnym zrekompensowanie śladu węglowego podróży dzięki systemowi utworzonemu we współpracy z atmosfair. Dzięki pasażerom FlixBusa, którzy skorzystali z tej możliwości, od 2015 roku wspólnie udało się zrekompensować aż 98 000 ton CO2.

Ludzie: dobrostan ludzi w otoczeniu Flixa pozostaje kluczem do sukcesu firmy

Flix zdaje sobie sprawę, że funkcjonując w 40 krajach w skali globalnej, działania tak dużej firmy mają realny wpływ na codzienne życie różnych grup ludzi – od pasażerów, poprzez kierowców autobusów, aż po ponad 5500 pracowników. Dlatego Flix umieścił ludzi w samym centrum swojej strategii biznesowej, uznając ich dobrostan za jeden z podstawowych zasobów firmy. W tym celu firma zidentyfikowała konkretne obszary, na których się skupia w obrębie domeny Ludzi.

Przede wszystkim, Flix dba o bezpieczeństwo swoich pasażerów, załogi i pracowników. Jest to egzekwowane przez System Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System), który składa się z ponad 60 inicjatyw. Ponadto, Flix wprowadził globalną politykę Różnorodności, Równości i Integracji (Diversity, Equality & Inclusion Policy) i udostępnił opcję informowania o naruszeniach. 

Mobilność: Flix chce zapewnić prawo do podróżowania wszystkim – bez wyjątków

Flix postrzega mobilność jako podstawowe prawo, w takim znaczeniu, że wszyscy powinni mieć możliwość podróżowania i połączenia ze światem niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu ekonomicznego. Dlatego firma obsługuje coraz większą liczbę destynacji. Buduje najszerszą w Europie sieć autobusów dalekobieżnych pod marką FlixBus, a także rozbudowując usługę FlixTrain.

Flix dociera do ponad 5500 destynacji w 40 krajach, przy czym aż 30 proc. z nich ma mniej niż 20 000 mieszkańców. W Polsce odsetek miast o tej wielkości jest jeszcze wyższy, ponieważ wynosi aż 41 proc. Firma aktywnie walczy z wykluczeniem transportowym. Celem Flixa jest przede wszystkim zapewnianie przystępnych cenowo opcji podróży. Jednocześnie inwestuje w infrastrukturę, rozbudowę sieci i łączone formy transportu.

Zarządzanie: etyka biznesowa podstawą wszystkich działań Flixa

Zarządzanie w zgodzie z ładem korporacyjnym stanowi ostatni filar strategii firmy obok Planety, Ludzi i Mobilności. Jest to także odgórna zasada dla wszystkich działań prowadzonych w obszarze biznesowym w firmie Flix. Oznacza to ścisłe przestrzeganie przepisów krajowych, międzynarodowych i lokalnych. Także wyznaczanie solidnych korporacyjnych standardów etycznych, przy jednocześnie rosnącej liczbie regulacji podejmowanych w tym zakresie. 

Systemy zarządzania firmy obejmują między innymi Globalny Kodeks Postępowania zarówno dla pracowników, jak i partnerów biznesowych, obowiązujące regulaminy oraz Program Zgłaszania Naruszeń. Ponadto, Flix w 2022 roku wdrożył nowy System zarządzania ochroną danych. 

W obrębie zarządzania ESG powstał Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, utworzony przez wszystkich członków zarządu. Funkcjonuje on, jako organ nadzorczy w zakresie strategii ESG, oceny ryzyka i analizy wyników. Ma on także za zadanie ustalać cele ESG oraz agendę działań dla Grupy Flix.


[1] Termin określony przez UE zakłada osiągnięcie zero emisyjności do 2050 roku.