21 lipca 2024

Flix: strategia klimatyczna i zobowiązanie do realizacji SBTi

W 2022 roku firma Flix zaoszczędziła ponad 800 000 ton dwutlenku węgla wydzielanego do atmosfery. Dodatkowo, od 2015 roku razem z pasażerami firmie udało się zrekompensować ponad 98 000 ton CO2 przez dobrowolne opłaty przy rezerwacji biletu na cel wyrównania śladu węglowego. Flix zobowiązał się do przestrzegania inicjatyw Science Based Targets, a także Global Compact przygotowanej przez ONZ. 

Jesteśmy na dobrej drodze do dekarbonizacji, ale oczekujemy, że instytucje rządowe i unijne dotrzymają nam kroku – powiedział André Schwämmlei CEO Flixa. 

Unikanie, redukcja, rekompensacje i zaangażowanie 

Flix ogłasił strategię klimatyczną i podsumował główne osiągnięcia zrealizowane w dążeniu do neutralności emisyjnej. Opiera się ona na czterech głównych filarach – unikaniu, redukcji, rekompensacie i zaangażowaniu. Wyznacza całościowy kierunek działań w drodze do całkowitej dekarbonizacji. Zasady te zostały przedstawione, jako kluczowy element szerszej strategii ESG. Firma realizuje ją dostarczając zrównoważone, przystępne cenowo, dostępne dla wszystkich opcje podróży zbiorowych. 

– Już dziś FlixBus oferuje ekologiczne środki transportu, ponieważ nasze pojazdy spełniają normy emisji spalin na poziomie EURO 5 i EURO 6. Docelowo chcemy całkowicie zneutralizować nasz wpływ na środowisko, do czego dążymy nawiązując strategiczne partnerstwa. Przykładem jest niedawno rozpoczęta współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych – podkreśla Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

– Zawsze dążyliśmy do tego, by wyznaczać kierunek długotrwałej transformacji transportu poprzez zapewnianie jak największej liczbie osób łatwej i niedrogiej alternatywy podróży dla prywatnych samochodów. Realizujemy ten plan, wdrażając strategię klimatyczną i biorąc udział w wielu międzysektorowych projektach. Teraz liczymy na wsparcie decydentów w całym procesie, którzy pomogą zapewnić odpowiednią infrastrukturę i tym samym wprowadzić zrównoważone rozwiązania za pomocą konkretnych i namacalnych działań – powiedział André Schwämmlein,  współzałożyciel i Dyrektor Generalny Flix SE.

Strategia klimatyczna Flixa i jej cztery filary

Unikanie. Dotyczy ograniczenia emisji CO2 do środowiska. Wybierając nowoczesne pojazdy Flixa zamiast innych środków transportu, pasażerowie zaoszczędzili ponad 800 000 ton CO2 tylko w 2022 roku. Podróże FlixBusem generują znacznie mniejszą emisję dwutlenku węgla do środowiska w porównaniu do środków transportu, takich jak auto czy samolot. Ponadto, Flix ogranicza swój negatywny wpływ na środowisko poprzez wykorzystanie jak największego obłożenia floty. Optymalizuje w ten sposób liczbę kursujących pojazdów. W ten sposób Flix zmniejsza emisję dwutlenku węgla, ponieważ unika kursowania pustych autobusów na trasie.

Redukcja. W dążeniu do redukcji CO2, kluczową rolę dla Flixa pełni transformacja floty autobusowej, którą firma realizuje poprzez testowanie alternatywnych napędów i paliw, zgodnie ze swoim podejściem skupionym na rozwoju technologicznym. Oprócz pilotażu pierwszych długodystansowych e-busów i testowania energii słonecznej i biogazu, Flix jest również zaangażowany w projekt HyFleet, mający na celu budowę i wdrożenie autokaru napędzanego przez wodorowe ogniwa paliwowe.  

Rekompensata. W dużej mierze to pasażerowie są częścią ewolucji w kierunku zrównoważonej mobilności. Od 2015 r. we FlixBusie, dzięki darowiznom dokonywanym przy rezerwacji biletów oraz dogodnemu systemowi stworzonemu we współpracy z organizacją pozarządową Atmosfair, we FlixBusie zrekompensowano ponad 98 000 ton dwutlenku węgla, co odpowiada ponad 3,7 mld kilometrom przejechanych przez zielone autobusy. 

Zaangażowanie. Flix realizuje proces transformacji floty przez strategiczne partnerstwa międzysektorowe, w które jest zaangażowany. Takie jak współpraca z Daimler Buses w celu opracowania w pełni elektrycznego autobusu. Drugim filarem jest aktywne angażowanie klientów w kompensację emisji CO2 i zachęcanie ich do wyboru zbiorowych opcji transportu. W tym procesie znaczące jest zaangażowanie wielu stron, w tym także instytucji, które wyznaczają kierunek w celu ochrony środowiska. Dlatego jak podkreśla Flix, kluczowym punktem jest, aby decydenci również podzielali tę wizję. 

Flix angażuje się w globalne eko-inicjatywy

Skupienie na zrównoważonym rozwoju, jako głównej wartości przewodniej firmy i wiodący schemat dla wszystkich jej działań przełożyło się na ostatnie zobowiązania Flixa. Firma zgłosiła swoje cele do Science-Based Target initiative (SBTi). SBTi zapewnia firmom jasno określoną ścieżkę redukcji emisji zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego. 

Na początku 2023 r. ponad 4 800 firm zobowiązało się do SBTi. Z kolei ponad 2 500 miało zatwierdzone swoje cele odnośnie redukcji emisji. Zatwierdzenie celów Flixa przez SBTi ma nastąpić jeszcze w tym roku. Flix wyznaczy konkretne zadania w zakresie krótkoterminowej redukcji emisji do 2032 roku.

Ponadto Flix bierze udział w UN Global Compact. To największa na świecie dobrowolna inicjatywa, która łączy ponad 22 000 jednostek z ponad 160 krajów. Zachęca organizacje do przyjęcia zrównoważonej, społecznie odpowiedzialnej polityki i praktyk.