21 lipca 2024

Ponad 1700 dobrych praktyk firm w raporcie FOB

Aż 1705 inicjatyw realizowanych przez 272 firmy opublikowano w 21. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport jest przeglądem ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce. 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu – FOB – corocznie publikuje raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Główną część publikacji stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w poprzednim roku.

W dwudziestej pierwszej edycji zaprezentowano rekordową liczbę 1705 dobrych praktyk (poprzednio było to 1677 praktyk) zgłoszonych przez 272 firmy. Najwięcej z nich – bo aż 477 – dotyczyło zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Drugim pod względem liczebności był obszar praktyk z zakresu pracy (419 działań). Na trzecim miejscu znalazł się obszar środowiskowy z 360 praktykami. Największy, bo prawie trzykrotny wzrost odnotowano w obszarze praw człowieka, do którego zakwalifikowano 282 praktyki. Tradycyjnie do mniej licznych należy kategoria dotycząca ładu organizacyjnego (75 praktyk). 

Kluczowe trendy według FOB

Raport odzwierciedla kluczowe trendy odpowiedzialnego biznesu, co jest widoczne chociażby w spadku liczby praktyk dotyczących zagadnień konsumenckich (49) i praktyk operacyjnych (43). Ma to zapewne związek z wyjątkową sytuacją, w której w obliczu wojny w Ukrainie znalazły się firmy i społeczeństwo. Podobnie jak w ubiegłym roku, obowiązywał limit 10 praktyk zgłoszonych przez daną firmę. Wprowadzano natomiast nowe podkategorie: „Klimat” w obszarze środowiska oraz „Pomoc dla Ukrainy” w obszarze praw człowieka.

– Mimo że o czynnikach ESG mówi się coraz więcej, to w ostatnich latach realizacji ambitnych działań z zakresu odpowiedzialności biznesu towarzyszył szereg wyzwań, od ubiegłego roku związanych również z agresją Rosji na Ukrainę. Oddaje to charakter dwudziestej pierwszej już edycji naszego raportu. Odnotowaliśmy w niej znaczący wzrost praktyk w obszarze praw człowieka. Mam nadzieję, że publikacja tradycyjnie będzie praktycznym narzędziem zawierającym zestaw inspiracji oraz wiedzy o kluczowych aspektach zrównoważonego rozwoju. Dziękuję prawie trzystu firmom za zgłoszenie swoich działań. Ekspertom i ekspertom za zabranie głosu w sprawie aktualnych wyzwań ESG – powiedziała Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe.

Po raz pierwszy raport FOB ukazał się wyłącznie w wersji elektronicznej.