22 czerwca 2024

fritz-kola: demokratyczny raport zrównoważonego rozwoju

fritz-kola opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju. Firma nie chce w swoim raporcie patrzeć wstecz, lecz do przodu. W tym celu fritz-kola koncentruje się na uczestnictwie w demokracji i po raz pierwszy pozwala swojej społeczności na wypowiedzenie się w sprawie przyszłego kierunku jej zaangażowania. Ambicją firmy jest, aby pracować nad pierwszym raportem na temat demokratycznego, zrównoważonego rozwoju.

Zmiana perspektywy: współdecydowanie o przyszłych zobowiązaniach

Zrównoważony rozwój wymaga uczestnictwa, identyfikacji i wsparcia. Dlatego fritz-kola koncentruje się na demokratycznym udziale w zaangażowaniu w zrównoważony rozwój i w ten sposób formułuje nowe podejście do raportowania na temat zrównoważonego rozwoju.

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju to zwykle przegląd wcześniejszych działań i dokonań. Dlatego staje się częścią przeszłości, jak tylko zostanie opublikowany. I raczej informuje niż angażuje. Chcemy, aby nasza społeczność miała coś do powiedzenia. Ponieważ zrównoważony rozwój potrzebuje wielu ludzi. Wiele osób wspiera nasze zaangażowanie, wnosi swoje pomysły i przyłącza się do nas, by wypowiadać się na rzecz dobra. W skrócie: zrównoważony rozwój wymaga demokracji – wyjaśnia Mirco Wolf Wiegert, założyciel i dyrektor generalny fritz-kola.

Za pośrednictwem LinkedIn, społeczność mogła wybierać spośród czterech kategorii. Wskazywano w co fritz-kola powinna się jeszcze bardziej zaangażować w przyszłości:

  • Różnorodność i tolerancja: Zaangażowanie na rzecz otwartego, zróżnicowanego społeczeństwa
  • Odpowiedzialna konsumpcja: Świadoma konsumpcja w małych butelkach
  • Every Bottle Helps: Pomoc bezdomnym, wspieranie mikrodochodów
  • Ochrona klimatu i środowiska: Zaangażowanie w szkło zwrotne, redukcję emisji CO2 i zrównoważony łańcuch dostaw

Zrównoważony rozwój wymaga prostego języka

fritz-kola publikuje raporty na temat swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój od 2020 r. Na 2 stronach formatu A2 firma wyjaśnia swoje zaangażowanie na rzecz otwartego i demokratycznego współistnienia. Także czystego środowiska oraz osób zmagających się z ubóstwem i bezdomnością.