21 lipca 2024

Fundacja Deloitte – filantropia, edukacja oraz klimat

W pierwszym roku działalności Fundacja Deloitte pozytywnie wpłynęła na życie ponad 100 tys. osób. Zrealizowała 22 akcje angażując 162 pracowników, którzy przeznaczyli blisko 5,1 tys. godzin na wolontariat oraz działania pro bono.

Fundacja Deloitte Polska – organizacja charytatywna, która działa głównie poprzez angażowanie pracowników firmy w projekty z obszaru edukacji, klimatu i dobroczynności. Realizacja tych działań jest elementem globalnych strategii Deloitte, takich jak WorldClass, WorldClimate czy Impact Every Day. Są one przejawem zobowiązań firmy do działań na rzecz zrównoważonego i nowoczesnego społeczeństwa. 

W pierwszym roku swojego istnienia Fundacja zrealizowała m.in. 9 projektów edukacyjnych takich jak „Akademia Młodego Prawnika” – cykl spotkań dla społeczności uczniowskiej w Szczecinie przybliżająca różne aspekty zawodu prawnika. Działaniem edukacyjnym, który cieszyło się największą popularnością i miało największy wpływ, był program #BeEco realizowany we współpracy z Fundacją Digital University. Przeszkolonych zostało 2029 nauczycieli szkół podstawowych z zakresu zmian klimatycznych, gospodarki obiegu zamkniętego czy bioróżnorodności. Nauczyciele otrzymali również scenariusze lekcji opracowane przez ekspertów Deloitte, na podstawie których przeprowadzili zajęcia o ekologii dla blisko 35 tys. uczniów. Fundacja zorganizowała również 8 akcji charytatywnych, takich jak Szlachetna Paczka, w którą zaangażowało się 1/4 pracowników firmy. Także 5 projektów dotyczących klimatu, m.in. Uwolnij Złomka – zbiórkę, renowację i przekazanie sprzętu komputerowego dla dzieci uczących się zdalnie. 

 Po roku pracy Fundacji Deloitte jestem bardzo dumny z tego, co w tym relatywnie krótkim czasie udało nam się osiągnąć. Myślę też, że właściwie określiliśmy kierunek naszego działania. Jako firma bardzo wierzymy, że biznes powinien być odpowiedzialny i kontrybuować do społeczności, której jest częścią. Widzimy wciąż duże potrzeby w zakresie działań proekologicznych i edukacyjnych. Liczba uczestników programów Fundacji to jedynie potwierdza. Wojna w Ukrainie zmieniła nieco wektor naszych działań, ale dzięki mobilizacji i entuzjazmowi pracowników Deloitte, Fundacja mogła zrealizować swoje wcześniejsze plany, jednocześnie niosąc pomoc naszym ukraińskim pracownikom i ich rodzinom, a następnie uchodźcom. Dzięki temu, poprzez wszystkie programy, bezpośrednio wpłynęliśmy na życie 100 tys., a pośrednio prawie 2 mln ludzi – mówi Tomasz Konik, prezes zarządu Deloitte, przewodniczący rady Fundacji Deloitte Polska.

Na pomoc Ukrainie 

Od czerwca 2021 r. do końca maja 2022 r. pracownicy Deloitte przeznaczyli łącznie 5097 godzin na akcje charytatywne i wolontariat. Blisko połowa tego czasu została poświęcona na działania związane z udzielaniem różnego rodzaju wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Dzięki pracy Fundacji Deloitte i zaangażowaniu społeczności firmy udało się dotrzeć do 95 proc. pracowników Deloitte w Ukrainie i udzielić im pomocy. Od końca lutego Fundacja przekazała darowizny o łącznej wartości ponad 250 tys. euro organizacjom zajmujących się niesieniem pomocy Ukrainie w Polsce, Rumunii, Litwie, Łotwie i w samej Ukrainie. 

Pracownicy zaangażowali się w blisko 50 oddolnych inicjatyw organizowanych wśród lokalnych społeczności. Były to zbiórki odzieży, żywności, transport uchodźców z granicy, urządzanie mieszkań czy prowadzenie zajęć języka polskiego. Firma Deloitte zwiększyła liczbę godzin na wolontariat pracowniczy z 8 do 16 w ciągu roku. Fundacja uruchomiła specjalny kanał komunikacyjny na MS Teams, który zgromadził blisko 500 pracowników.

– Pierwszy rok działalności Fundacji Deloitte Polska przypadł na niezwykle trudny czas. Mimo to, w ostatnich miesiącach byliśmy świadkami niezwykłego zaangażowania naszej społeczności. To utwierdziło nas w przekonaniu, że powołanie Fundacji było słusznym krokiem – powiedział Adam Mariuk, prezes zarządu Fundacji Deloitte Polska.