21 lipca 2024

GeoPost/DPDgroup: cele redukcji CO2 zatwierdzone przez SBTi

GeoPost/DPDgroup to pierwsza globalna firma kurierska, której krótko- i długoterminowe cele redukcji emisji CO2 zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Przyjęcie deklaracji potwierdza dążenia GeoPost do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r.   

Zgodnie z przyjętymi założeniami GeoPost/DPDgroup podejmie działania w celu osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r. Zobowiązuje się do zmniejszenia zakresu 1, 2 i 3 emisji gazów cieplarnianych (GHG). O 43 proc. do 2030 r. i 90 proc. do 2040 r. Punktem odniesienia w obu przypadkach jest rok 2020.

– Jesteśmy dumni z tego, że budujemy firmę kurierską o zerowej emisji netto, troszcząc się o dobro naszej planety, społeczności i klientów – komentuje Yves Delmas, CEO GeoPost/DPDgroup.  

Ścieżka przyspieszonej dekarbonizacji GeoPost/DPDgroup 

Aby osiągnąć cel zerowej emisji netto do 2040 roku, firma skoncentruje się na: 

  • elektryfikacji floty doręczeń pierwszej i ostatniej mili dzięki zwiększeniu udziału alternatywnych rozwiązań transportowych. Będzie to: e-flota, rowery cargo i doręczenia piesze do 85 proc. w 2030 roku i 100 proc. w 2035 roku);
  • dywersyfikacji floty LNH pod kątem alternatywnych technologii napędowych (ciężarówki napędzane biogazem, biopaliwem, elektryczne i wodorowe). Również przesunięciu większej liczby przesyłek do transportu kolejowego;
  • przejściu na energię odnawialną w zasilaniu oddziałów i biur oraz większej wydajności energetycznej obiektów. Aż 70 proc. wykorzystywanej energii ma w 2030 r. pochodzić ze źródeł odnawialnych; 100 proc. w 2035 roku);
  • elektryfikacji floty pojazdów firmowych.