29 maja 2024

GK Vantage Development: raport ESG za 2023 rok

Vantage Development po raz trzeci publikuje raport ESG, przedstawiający zobowiązania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Spółka prowadzi działalność głównie w segmencie PRS – jako marka Vantage Rent jest jednym z liderów rynku najmu instytucjonalnego w Polsce.

Spółka deklaruje, że cele biznesowe realizuje zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, ambitnie działając na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko i zwiększenia pozytywnego wpływu na otoczenie społeczne, a także podnosząc standardy zarządcze.

Aby oferować mieszkania odpowiadające na aktualne potrzeby społeczne, przy zachowaniu wolności i elastyczności wyboru, w ubiegłym roku skupiliśmy się na powiększeniu portfela mieszkań na wynajem i rozszerzeniu oferty o nowe lokalizacje. Dbamy o to, aby nasz wkład w zrównoważony rozwój branży nieruchomości, a szczególnie sektora PRS, był stale rosnący – wierzymy, że odpowiedzialność biznesowa to fundament budowania lepszego jutra dla przyszłych pokoleń. W 2023 roku prowadziliśmy prace nas Strategią ESG na lata 2024-2028, którą planujemy opublikować w 2024 roku. Zadbaliśmy o to, aby spełniała ona najnowsze wymagania Unii Europejskiej – mówi Dariusz Pawlukowicz, wiceprezes Zarządu Vantage Development.

Grupa rozbudowuje portfel mieszkań w budynkach ze wskaźnikiem energii pierwotnej co najmniej 10 proc. niższym niż obowiązujące normy. W związku z generowaniem największych ilości CO2 w trakcie eksploatacji budynków, analizuje ślad węglowy i ujawnia emisje w Zakresie 1, Zakresie 2 i Zakresie 3.