30 maja 2024

Glovo zobowiązuje się do zeroemisyjności przed 2040 r.

Wraz ze wzrostem znaczenia usług delivery, coraz ważniejsza staje się ich odpowiedzialność względem środowiska naturalnego. Glovo, jeden z liderów wśród aplikacji branży delivery, ogłosił dzisiaj, że dołącza do sygnatariuszy Deklaracji Klimatycznej. Razem z 200 innymi firmami, zobowiązał się do dalszej dekarbonizacji i osiągnięcia zeroemisyjności przed 2040 r. 

We wrześniu 2019 r. Amazon wraz z Global Optimism ogłosili inicjatywę Deklaracji Klimatycznej, która zakłada osiągnięcie celów Porozumienia Paryskiego 10 lat przed założonym celem. W sierpniu 2021, Deklaracja Klimatyczna zrzeszała już 115 przedsiębiorstw z 25 różnych sektorów biznesowych i 17 krajów. Po dołączeniu Glovo i kolejnych sygnatariuszy, udało się zgromadzić już 200 przedstawicieli świata biznesu. A to pokazuje pozytywny trend w zaangażowaniu firm w przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Będąc nowym sygnatariuszem Deklaracji, Glovo otrzymuje możliwość dzielenia się swoją technologią, najlepszymi praktykami i innowacjami w zakresie ulepszeń łańcucha dostaw. Są również w stanie tworzyć koalicje, aby stawić czoła najbardziej krytycznym wyzwaniom klimatycznym.

Zobowiązania stron Deklaracji to: 

  • Pomiar na bieżąco emisji gazów cieplarnianych;
  • Wdrożenie strategii dekarbonizacji zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Głównie poprzez realne zmiany biznesowe i innowacje. W tym poprawę efektywności, energię odnawialną, redukcję materiałów i inne strategie eliminacji emisji dwutlenku węgla;
  • Neutralizacja wszelkich pozostałych emisji za pomocą dodatkowych, wymiernych, rzeczywistych, trwałych i społecznie korzystnych środków wyrównawczych. Tak, aby osiągnąć zerową roczną emisję dwutlenku węgla netto do 2040 r.

Glovo pracuje już nad osiągnięciem neutralności węglowej we wszystkich operacjach do grudnia 2021 r. Firma łączy inicjatywy w zakresie redukcji emisji i inwestycje w kompensację emisji CO2 z międzynarodowych certyfikowanych projektów opartych na przyrodzie i technologii. Partnerami są Pachama oraz South Pole.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki trzem głównym programom ograniczania emisji gazów cieplarnianych:

  • Niskoemisyjny transport: promowanie rowerów i pojazdów elektrycznych dla kurierów w celu zmniejszenia emisji z floty, przy jednoczesnym zrównoważeniu 100% emisji dostaw poprzez zakup kredytów węglowych z różnych projektów certyfikowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami. 
  • Rozwiązania zrównoważonych opakowań dla klientów i planety: oferowanie zrównoważonych opakowań w porównaniu z jednorazowymi opakowaniami z tworzyw sztucznych w celu zmniejszenia emisji z materiałów.
  • Zapobieganie marnowaniu jedzenia poprzez wykorzystanie własnych rozwiązań logistycznych, aby zebrać nadwyżkę żywności od partnerów, a następnie przekazać je organizacjom pozarządowym poprzez program Glovo Access.

Sébastien Pellion, Dyrektor Działu Społecznego i Zrównoważonego Rozwoju Glovo powiedział: „Niezwykle ważne jest, aby firmy zjednoczyły się i stawiły czoła zmianom klimatycznym, które stają się jednym z największych wyzwań naszych czasów. W Glovo mamy jasny plan działania na rzecz zmniejszenia naszego wpływu na środowisko. Nasza strategia opiera się na trzech filarach: towarzyszeniu sektorowi. HORECA w przejściu na stosowanie zrównoważonych opakowań, promowaniu niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz ograniczaniu marnowania żywności. Cieszymy się, że możemy być częścią Deklaracji Klimatycznej i dołączyć do społeczności, która będzie dzielić się wiedzą, pomysłami i najlepszymi.praktykami, aby osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto na długo przed terminem ustalonym przez porozumienie paryskie. Mamy nadzieję, że utorujemy drogę innym do naśladowania.