13 kwietnia 2024
Columbus

Gobarto raportuje działania ESG zgodnie z CSRD i ESRS

Spółka Gobarto opublikowała oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju. Raport przygotowano zgodnie z dyrektywą CSRD i standardem ESRS. Dla firm i instytucji raportujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem, te przepisy staną się obowiązkowe w przyszłym roku.

Celem raportu jest przedstawienie spektrum informacji związanych z obszarami dotyczącymi środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Gobarto jest największą polską firmą, która zajmuje się ubojem, rozbiorem oraz dystrybucją mięsa czerwonego – wieprzowego, wołowego oraz dziczyzny. 

– Rok 2023 był dla nas wyjątkowy. Poświęciliśmy ten czas na przygotowanie się do zrozumienia procesu raportowania według nowych standardów, będących wciąż w opracowaniu. Przygotowanie do raportowania zgodnie ze standardami European Sustainability Reporting Standards (ESRS) to proces ewaluacji i rewolucji w organizacji oraz zmiany myślenia o biznesie w kontekście zrównoważonym – mówi Katarzyna Goździkowska-Gaztelu, wiceprezes Zarządu Gobarto.

Raport przygotowany według standardów CSRD i ESRS dostarcza danych na temat zrównoważonego rozwoju w czytelny i usystematyzowany sposób. Pozwoli to grupom interesariuszy na łatwy dostęp do porównywalnych informacji.

Spółka stawia sobie za cel wyznaczanie jasnych i mierzalnych celów w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu. Koncentruje się na działaniach zmierzających do minimalizacji negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne. W tym kontekście przyjmuje podejście oparte na zasadzie podwójnej istotności. Oznacza to konieczność raportowania o aspektach kluczowych zarówno z perspektywy wewnętrznej działalności firmy, jak i jej oddziaływania na otoczenie zewnętrzne.

Grupa opracowała również strategię ESG oraz strategię klimatyczną. Stanowią one fundament działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju, we wszystkich aspektach działalności, od pola aż do stołu. Dokumenty nie tylko kształtują obecne działania spółki, ale również wyznaczają drogę rozwoju w przyszłości.

Strategia klimatyczna i ESG to dokumenty, które stanowią kompleksowy plan działań firmy na lata 2024-2030. Pierwsza z nich precyzyjnie określa cele, mierniki i priorytety związane z walką ze zmianami klimatu. Zawiera również analizę emisji gazów cieplarnianych. Druga skupia się na długoterminowych zobowiązaniach i priorytetach, które zostały wyznaczone na podstawie analizy istotności tematów oraz efektów pracy kadry zarządzającej – mówi Anna Dziedzic pełnomocnik zarządu ds.  zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.