21 lipca 2024
Wytyczne do raportowania ESG

„Wytyczne do raportowania ESG” – aktualizacja

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) kończy prace nad aktualizacją przewodnika raportowania ESG dla spółek. „Wytyczne do raportowania ESG” GPW przygotowała wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz firmą doradczą Steward Redqueen. Publikacja zaktualizowanego przewodnika planowana jest w połowie tego roku.

Z roku na rok inwestorzy oczekują od spółek publicznych coraz bardziej rzetelnego i szczegółowego raportowania danych niefinansowych. W szczególności chodzi o informacje w zakresie oddziaływania na środowisko, czynników społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym. Reagując na te zmieniające się potrzeby inwestorów i zobowiązania emitentów w obszarze ESG, GPW zaktualizuje wytyczne do raportowania ESG dla spółek.

– W ciągu trzech lat istotnie zmieniły się uwarunkowania regulacyjne obowiązujące w przypadku raportowania danych ESG, szczególnie na rynku europejskim. Zmieniły się również standardy raportowania i informacje, które są istotne z punktu widzenia inwestorów. W pierwszym etapie prac nad aktualizacją „Wytycznych do raportowania ESG” zapytaliśmy spółki, jakie są ich zdaniem największe wyzwania w kontekście raportowania. Drugim ważnym elementem przewodnika były konsultacje z inwestorami – do tego procesu zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli funduszy krajowych, jak i największych instytucji międzynarodowych. W tej chwili jesteśmy na początku wdrażania nowej dyrektywy CSRD, która narzuci istotny wymóg w kontekście precyzyjnych zasad raportowania danych ESG. Chcemy, aby nasz przewodnik był pierwszym tego typu dokumentem, który przygotuje emitentów krajowych, a być może również spółki nie giełdowe, do wypełnienia wymogów raportowania SRS – powiedział dr Tomasz Wiśniewski, koordynator strategii ESG dla rynku kapitałowego, GPW.

Najbardziej porządane wskaźniki

Zarówno emitenci, jak i inwestorzy wskazywali na potrzebę zawarcia w przewodniku tabeli ze wskaźnikami ESG:

– Chcemy, aby nasz przewodnik zawierał w sobie tabelę wzorcową, która będzie prezentowała najbardziej pożądane wskaźniki ESG z punktu widzenia inwestorów. Każda spółka, która będzie chciała zastosować się do naszych wytycznych będzie mogła wykorzystać naszą tabele i uzupełnić ją swoimi danymi – dodał dr Tomasz Wiśniewski.

Przewodnik przygotowała GPW we współpracy z partnerami: Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Steward Redqueen. Wytyczne to praktyczne narzędzie mające wspierać emitentów w ujawnianiu danych ESG zgodnie z najnowszymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej. Zaktualizowany przewodnik pojawi się w połowie roku.