21 lipca 2024

Green Holding: pierwszy raport ESG za 2021 rok

Green Holding, producent świeżych warzyw zielonych w Polsce, opublikował pierwszy raport ESG. Grupa Kapitałowa, składająca się z pięciu spółek określiła swoje cele do 2025 i 2030 roku. 

Green Holding chce m.in. wykorzystywać w procesach produkcyjnych 20 proc. zielonej energii pochodzącej z własnych źródeł. Planuje także redukcję o 30 proc. emisji gazów cieplarnianych. 

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, największe firmy będą miały obowiązek raportowania pozafinansowego od 2024 roku. Część spółek raporty publikuje już dziś. 

Green Holding w raporcie nie tylko podsumowuje roczną działalność, ale także prezentuje strategię i konkretne cele do 2025 i 2030 roku.

– Mając świadomość wpływu naszego biznesu na środowisko, społeczeństwo oraz gospodarkę wdrożyliśmy strategię ESG. Wyznacza ona kierunki działań w czterech głównych obszarach: dbania o planetę, produkt, partnerstwo oraz ludzi. Chcemy pokazać jak ważne są dla nas kwestie ESG, dlatego już w tym roku – chociaż nie jest to jeszcze obligatoryjne – dzielimy się raportem ESG za 2021 rok. Postawiliśmy sobie konkretne cele do 2025 i 2030 roku, które dotyczą obszaru ESG. Wypełniając je, chcemy realnie przyczynić się do zmiany świata na lepsze – wyjaśnia Przemysław Januszko członek zarządu Green Holding. 

Mniej nawozów, wody i prądu

W swoim raporcie ESG za 2021 rok Green Holding prezentuje m.in. wyniki, jakie zostały osiągnięte we wszystkich pięciu spółkach należących do Grupy Kapitałowej w ramach strategii zrównoważonego rozwoju „Jesteśmy Green”. Raport analizuje działania podejmowane w ramach czterech strategicznych obszarów, uwzględnionych w strategii, tj.: „Dbamy o planetę”, „Dbamy o produkt”, „Dbamy o partnerstwo” i „Dbamy o ludzi”. 

Dbając o planetę, Green Holding stosuje rozwiązania rolnictwa zrównoważonego, m.in. redukując wykorzystanie nawozów mineralnych. Świadomie korzysta też z zasobów naturalnych, ogranicza emisję gazów cieplarnianych o 30 proc. Z kolei o 10 proc. redukuje zużycie energii elektrycznej. Przy czym aż 20 proc. z niej ma pochodzić z własnych źródeł odnawialnych. W tym obszarze Grupa planuje też zredukować o 5 proc. wykorzystanie wody w procesach produkcyjnych i przy nawadnianiu upraw. Ograniczone zostanie także zużycie paliw w pojazdach rolniczych oraz opakowania z tworzyw sztucznych. 

Green Holding do 2030 roku wydłuży o 10 proc. okres przydatności produktów do spożycia. Zarządzanie produktem to nie tylko zapewnienie najwyższych standardów, ale także przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Tylko w 2021 roku Grupa przekazała do banków żywności łącznie 90 ton produktów. Zgodnie z przyjętą strategią planuje kontynuować te działania. 

Szkolenia z etyki i szczegółowa ocena dostawców

W ramach filaru „Dbamy o partnerstwo” Grupa realizuje działania budujące etyczną kulturę organizacji oraz całego łańcucha dostaw. Dlatego do 2025 roku przeszkoli 100 proc. swoich pracowników w zakresie etyki, a także wdroży jeszcze bardziej szczegółową ocenę dostawców.

Filar „Dbamy o ludzi” to z kolei odpowiedź na potrzeby i oczekiwania pracowników i konsumentów. Green Holding wspiera rozwój zawodowy, zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale także edukuje w jaki sposób zmieniać nawyki żywieniowe. Do 2025 roku zostanie przeprowadzone badanie satysfakcji pracowników we wszystkich spółkach. Kontynuowane będą także działania charytatywne, takie jak wsparcie Szlachetnej Paczki czy działania Fundacji Ronalda McDonalda.