30 maja 2024
Grenevia

Grenevia prezentuje strategię ESG

W horyzoncie do roku 2030 Grenevia zredukuje w ramach aktualnej działalności emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. Jednocześnie uniknie emisji nawet do 2,3 mln ton CO2.

Realizacja Strategii Zrównoważonego rozwoju ma mieć wymierne i pozytywne efekty dla biznesu spółki i jej otoczenia. Jej podstawowe cele to m.in:

  1. Uniknięcie emisji do roku 2030 nawet do 2,3 mln ton CO2 w efekcie rozwoju nowych segmentów biznesowych.
  2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych (w Zakresach 1 i 2) o 40 proc. do 2030 roku w stosunku do roku 2021.
  3. Zmiana mixu energetycznego Grupy – ok. 35 proc. wykorzystywanej energii ma do końca 2024 pochodzić z OZE.
  4. Zmiana struktury przychodów. Do końca 2024 ok. 70 proc. przychodów ma nie być związanych z sektorem węgla energetycznego, głównie dzięki rozwojowi nowych segmentów biznesowych.
  5. Do końca 2025 roku relacje z 70 proc. istotnych dostawców mają być oparte o Kodeks Zrównoważonego Rozwoju Grenevii.

Strategia opiera się na pięciu filarach. Są one odzwierciedleniem zrównoważonego rozwoju z perspektywy Grenevii. Jednocześnie definiują zakres przyszłych działań w tym obszarze. Ich wybór jest konsekwencją dogłębnej analizy globalnych megatrendów, na czele z paradygmatem redukowania emisji. A także odpowiedzialnego wykorzystania zasobów, będących katalizatorami dla transformacji energetycznej światowej gospodarki. Strategia w bezpośredni sposób wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wzmacniając zaangażowanie Grupy w rozwiązywanie globalnych problemów. W ramach strategii zdefiniowano 22 projekty wdrożeniowe. 

Doradcą przy opracowaniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia na lata 2023-2030 była firma EY. 

– Jest to jeden z pierwszych projektów w regionie, który w tak kompleksowy sposób i jednoznacznie wpisuje zrównoważony rozwój w DNA i sposób działania organizacji. A jednocześnie jasno wskazuje, jak Grupa chce budować długoterminową wartość dla biznesu i interesariuszy, przyczyniając się do poprawy jakości funkcjonowania otoczenia, w jakim żyjemy. Wierzymy, że rozpoczęte już wdrożenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju, ugruntuje pozycję Grupy jako lidera zielonej transformacji i będzie punktem odniesienia dla innych mówi dr Marcin Witkowski, menedżer EY.