30 maja 2024

Grupa Dom Development: raport ESG za 2023 r.

Dom Development konsekwentnie realizuje cele wyznaczone w Strategii ESG „DOM 2030”. Grupa wdrożyła wszystkie założenia przyjęte na 2023 rok. Rozpoczęto wprowadzanie Zielonej Karty Inwestycji (już 83 proc. rozpoczętych projektów było zgodnych z tym wewnętrznym standardem). We wszystkich miastach, w których działa deweloper, uruchomiono Program „Jesteśmy Fair” oraz opracowano lokalne strategie CSR. W Radzie Nadzorczej firmy zasiadało 40 proc. kobiet. 

– Za nami kolejny rok wdrażania Strategii ESG „DOM 2030”, która powstała w połowie 2022 roku. Zrealizowaliśmy wszystkie zawarte w niej cele, założone na ten okres. To jednak nie wyczerpuje naszych ambicji. Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele pracy przed nami. Jestem jednocześnie głęboko przekonany, że obraliśmy właściwy kierunek. Jako lider polskiego rynku mieszkaniowego czujemy się odpowiedzialni za społeczności i ekosystemy aglomeracji, w których działamy. Na kolejne lata postawiliśmy sobie następne cele i jesteśmy na dobrej drodze, by je zrealizować – mówi Mikołaj Konopka, członek Zarządu Dom Development ds. ESG.

Podział na trzy obszary

Raport ESG Grupy Dom Development za 2023 rok obejmuje trzy obszary:

  • „DOM w zgodzie z naturą”, czyli minimalizację wpływu na środowisko i wspieranie miejskiej bioróżnorodności;
  • „DOM to ludzie”, który pokazuje, jak firma wspiera lokalne społeczności;
  • „DOM na solidnych fundamentach” informujący o standardach zarządzania organizacją.

Jak wynika z raportu niefinansowego za 2023 rok, Grupa zrealizowała inicjatywy ekologiczne, społeczne i zarządcze. Mają one umożliwić osiągnięcie celów strategicznych na kolejne lata. W 2023 roku Grupa m.in.:

  • zasadziła na terenach swoich osiedli, a także na terenach miejskich ponad 95 tys. drzew i krzewów, a także blisko 44,5 tys. bylin, pnączy i traw ozdobnych,
  • zwiększyła udział źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii z 7 proc. w 2022 roku do ponad 12 proc.,
  • zamontowała instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 179,85 kWp,
  • zwiększyła wydatki na działalność dobroczynną z 2,3 mln zł w 2022 do 8,3 mln zł. Z tego niemal 5 mln zł przeznaczono na pomoc osobom dotkniętym wojną w Ukrainie,
  • o blisko 70 proc. zwiększyła wydatki na BHP.