29 maja 2024

Grupa LUG: strategia zrównoważonego rozwoju 

LUG (branża oświetleniowa) chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. W strategii spółki okreslono 14 celów w 4 obszarach strategicznych. Cele strategii ESG firmy wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Grupa LUG to jeden z europejskich producentów rozwiązań oświetleniowych. Firma, jako organizacja, jest w centrum transformacji energetycznej. Transformacji, która poprzez rozwiązania oparte o technologię LED kształtuje efektywność energetyczną, bezpieczeństwo publiczne i komfort w przestrzeniach i wnętrzach. Dlatego Grupa postanowiła wdrożyć strategię ESG.

– Nasza strategia zrównoważonego rozwoju bazuje na kompleksowym podejściu do zielonej transformacji biznesu. Od produkcji przez edukację po wzmacnianie dialogu z interesariuszami – w zgodzie z kluczowymi wartościami Grupy. Wierzymy, że zrównoważony rozwój jest nie tylko kwestią biznesowej etyki, lecz przede wszystkim długofalową strategią niosącą realne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Nasze produkty, systemy i usługi, jak niewiele innych, zrównoważony rozwój mają w swoim DNA. Wpisują się w cele związane z ograniczaniem emisji CO2. Od lat, realizując projekty dla naszych klientów, bezpośrednio wspieramy ich w drodze do zrównoważonego rozwoju. Teraz dzięki strategii dodatkowo wzmocnimy nasz udział w budowaniu lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń – podkreśla Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG.

Informacje związane z wdrażaniem założeń zrównoważonego rozwoju Grupa zawarła w czterech najważniejszych, odpowiednio nazwanych wymiarach. Są to:

  • Światło – w tym kluczowym wymiarze, ściśle powiązanym z podstawową działalnoscią firmy, stawia ona na rozwój i doskonalenie zrównoważonych rozwiązań oświetleniowych, wydłużanie cyklu życia produktów oraz podnoszenie bezpieczeństwa i jakości życia użytkowników końcowych;
  • Środowisko – to obszar odnoszący się bezpośrednio do oddziaływania na klimat i środowisko, w ramach którego firma będzie skupiała swoje działania na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w trzech wymiarach i wdrażaniu zasad gospodarki cyrkularnej;
  • Społeczeństwo – ten wymiar odwołuje się do odpowiedzialności społecznej, która skupiać się będzie z jednej strony wokół edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i wspierania różnorodności, a z drugiej strony – dzięki potencjałowi swoich rozwiązań oświetleniowych – będzie realizował swoją misję kreowania poprzez światło bezpieczniejszego środowiska do życia i rozwoju;  
  • Ład Korporacyjny – kluczowym elementem działania w tym strategicznym wymiarze będzie realizacja celów związanych z tworzeniem zrównoważonego łańcucha wartości oraz wzmacnianiem należytej staranności.

Grupa określa cele krótkoterminowe jako te, które zrealizowane będą do roku 2026, średnioterminowe – z realizacją do roku 2035. Zaś długoterminowe – do roku 2050. Status realizacji strategicznych celów będzie co roku aktualizowany oraz komunikowany w raportach. Każdy z celów pociąga za sobą konkretne inicjatywy i działania. 

Neutralność klimatyczna jako ambicja LUG do 2050 roku

W zaprezentowanej strategii ESG na lata 2023-2026 skupia się na dalszej poprawie wydajności 

i redukcji emisji w zgodzie z filozofią zrównoważonego rozwoju. Do 2050 roku Grupa chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Na drodze ku zeroemisyjności planuje ograniczanie emisji CO2 oraz sukcesywne wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w procesie usługowo-produkcyjnym. I tak np. wśród celów środowiskowych znajduje się m.in. redukcja emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości. Od obniżenia emisji do poziomu 1000 Mg CO2e w 2026 r. (Scope 1), aż do zerowej emisji netto w 2050 (Scope 1 i 2). W celach długoterminowych do roku 2050 firma chce zredukować do zera wszystkie emisje pośrednie. W całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa (GHG Scope 3). 

Spółka planuje do roku 2035 kompleksowo zarządzać informacjami związanymi z komponentami wykorzystywanymi do produkcji opraw. Dodatkowo do 2026 r. spółka opracuje bazę produktów z informacjami o wykorzystanych materiałach. Także ich pochodzeniu i przeznaczeniu (z i do recyklingu). 

Człowiek i natura w centrum uwagi 

LUG będzie promować rozwiązania ograniczające niekorzystny wpływ oświetlenia na ludzi i środowisko. Dlatego zrealizuje kampanię informacyjną w temacie rozwiązań zmniejszających wpływ oświetlenia na człowieka i środowisko. Już dziś rozwiązania firmy poprawiają bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców miast i wsi na całym świecie. Dzięki oświetleniu firmy wykorzystywanym w przestrzeniach publicznych, na ulicach, drogach czy autostradach.

Wśród głównych celów społecznych znalazły się m.in.:

  • redukcja luki płacowej,
  • opracowanie i wdrożenie polityki różnorodności w spółkach,
  • utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników,
  • poprawa bezpieczeństwa i jakości życia użytkowników końcowych dzięki wymianie oświetlenia zamontowanego w przestrzeniach publicznych. 

Po 2026 r strategia bieznesowa Grupy połączona zostanie ze strategią zrównoważonego rozwoju w jeden dokument.