21 lipca 2024

Helios – kina z energią z OZE

Sieć kin Helios podpisała z Respect Energy strategiczną umowę dotyczącą dostarczania zielonej energii do multipleksów Helios. Dzięki tej współpracy ponad połowa kin sieci jest zasilana przez odnawialne źródła energii. Pozwala to zmniejszyć emisję CO2 aż o 10 761 104 kg rocznie.

Sieć kin Helios jako pierwsza w Polsce podejmuje temat zrównoważonych praktyk w branży kinowej poprzez inwestycję w energię z odnawialnych źródeł. Dotychczas kina podejmowały takie inicjatywy, jak zastąpienie drukowanych plakatów reklamowych multimedialnymi nośnikami czy brak konieczności drukowania biletów zakupionych online. Teraz – dzięki korzystaniu z zielonej energii – sieć znacznie zredukuje emisję dwutlenku węgla.

– Stawiamy na zrównoważony rozwój, dlatego cieszymy się, że ponad połowa kin korzysta wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. To dla nas ważny krok na drodze ku neutralności klimatycznej – zużycie prądu w kinach ma znaczący wpływ na generowany przez nas ślad węglowy, który sukcesywnie zmniejszamy – mówi Tomasz Jagiełło, prezes sieci kin Helios.   

Dzięki współpracy z dostawcą energii – firmą Respect Energy, aż 30 spośród 54 kin sieci korzysta z OZE.

– W rezultacie nawiązanej współpracy z Respect Energy, kina będą zasilane energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. Dołączą tym samym do grona obiektów korzystających z zielonej energii dostarczanej przez naszą firmę – wskazuje Sebastian Jabłoński, prezes Grupy Kapitałowej Respect Energy.

Zielona energia w kinach Helios to jeden z istotnych elementów realizacji strategii ESG Grupy Agora, której częścią jest Helios.

– Do końca 2023 r. Agora osiągnęła niemalże 15 proc. redukcję emisji CO2, w zakresach 1+2 market-based, w porównaniu do roku bazowego. Zrealizowaliśmy tym samym cel, który wyznaczyliśmy sobie na 2025 r. – mówi Anna Fidos z Agory. – Energia z odnawialnych źródeł to szansa, by w dalszym ciągu ograniczać nasz negatywny wpływ na środowisko.