13 kwietnia 2024

Henkel: raport zrównoważonego rozwoju za 2023 r.

Henkel w 2023 r. realizując strategię zrównoważonego rozwoju skupił się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Spółka kontynuowała też tworzenie bardziej zrównoważonego portfolio produktowego i dalej rozwijała program angażowania pracowników.

Zrównoważony rozwój to filar przyjętej przez nas strategii ukierunkowanego wzrostu. W trudnych czasach, z jakimi mamy obecnie do czynienia, zrównoważone działania są ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego nieustannie pracujemy nad realizacją naszych celów – mówi Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel.

W ubiegłym roku skupiliśmy się na realizacji podjętych zobowiązań w obszarze ochrony środowiska i oddziaływania społecznego. Chciałabym zwrócić uwagę na znaczące osiągnięcia, jeżeli chodzi o zapewnienie zaopatrzenia w kluczowe surowce z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Na przykład pozyskiwanie oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych posiadających odpowiednie certyfikaty. W istotny sposób przyczyniamy się też do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w obu sektorach biznesowych. Z kolei w ramach dalszych działań związanych z kwestiami równościowymi wprowadziliśmy dla wszystkich pracowników firmy na całym świecie możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego niezależnie od płci rodzica – dodaje Sylvie Nicol, członkini Zarządu Henkel odpowiedzialna za zasoby ludzkie, infrastrukturę i zrównoważony rozwój.

Znaczna poprawa wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju

W ubiegłym roku spółka zmniejszyła całkowitą emisję CO2 z procesów produkcyjnych o 61 proc. na tonę produktu (wobec 2010 r.). Jednocześnie zwiększając udział zakupionej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 89 proc. W 2023 r. wprowadzono zmiany pozwalające na zapewnienie neutralności pod względem emisji CO2 w procesach produkcyjnych w 14 kolejnych zakładach. Bazując na osiągniętej redukcji emisji CO2 związanej z surowcami i opakowaniami o 17 proc. (na tonę produktu, w porównaniu z rokiem bazowym 2017), Henkel opracował również ścieżkę dojścia do neutralności emisyjnej dla wszystkich kategorii emisji.

Ważnym celem firmy jest promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań towarów konsumpcyjnych wzrósł do 19 proc. Podwojono udział materiałów z recyklingu w całym europejskim portfolio uniwersalnych detergentów w płynie, takich jak np. Persil, do poziomu 50 proc.

Henkel kontynuował również działania na rzecz ochrony zasobów naturalnych. W tym w obszarze odpowiedzialnego wykorzystania surowców, takich jak olej palmowy i olej z ziaren palmowych. Pod koniec 2023 r. spółka była w stanie pokryć 96 proc. swojego globalnego zapotrzebowania, zaopatrując się w olej palmowy (z ziaren palmowych) posiadający certyfikat zrównoważonego rozwoju. Wskaźnik identyfikowalności pozwalający prześledzić drogę surowca aż do tłoczni wyniósł 89 proc.

W obszarze różnorodności, równości i inkluzywności spółka chce osiągnąć parytet płci na wszystkich szczeblach zarządczych do 2025 r. W ubiegłym roku odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrósł do 39,5 proc.