21 lipca 2024

III edycja Kongresu ESG Polska Moc Biznesu już 4 grudnia

Przed nami Kongres ESG Polska Moc Biznesu. To już III edycja, która odbędzie się 4 grudnia 2023 na PGE Narodowym w Warszawie. Eksperci ze świata biznesu, NGO’s oraz przedstawiciele środowisk akademickich i administracji spotkają się po raz kolejny, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami w duchu idei ESG. Wydarzenie rozpocznie się już 4 grudnia 2023 w innowacyjnej przestrzeni PGE Narodowy w Warszawie.

Celem Kongresu ESG Polska Moc Biznesu jest optymalizacja wykorzystania zasobów, możliwości i perspektyw, które pozwalają działać w duchu odpowiedzialności biznesowej, zrównoważonego rozwoju oraz świadomej transformacji. To kolejna okazja do wzajemnego dialogu między przedstawicielami kadr kierowniczych, środowisk akademickich, NGO’s oraz administracji centralnej i samorządowej. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia odniosła duży sukces, uzyskując 2 mln dotarcia dzięki kampanii OOH i zasięgu na poziomie 25 mln odbiorców.

Dziś firmy, zwłaszcza te największe, wyróżnia silne nastawienie na działania prospołeczne. Stają się one liderami, którzy oprócz swojego core biznesu zajmują się projektami, z których korzysta społeczeństwo – mówił gość ubiegłorocznej edycji wydarzenia, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego S.A., Olgierd Cieślik.

Odpowiedzialny mecenat różnych sfer życia społecznego to dziś wizytówka każdej poważnej firmy.

Sukces łatwo jest osiągnąć, dużo trudniej go utrzymać – komentuje gość poprzedniej edycji, sportowczyni, inwestorka i przedsiębiorczyni, Ewa Chodakowska. – Namawiam wszystkich do autentyczności, bądźcie sobą w biznesie, zaufajcie sobie. Życzę Wam dużo poczucia, że razem możemy więcej.

ESG Polska Moc Biznesu: trzy sceny

Po raz kolejny prelegenci, goście i uczestnicy spotkają się w ramach trzech segmentów, z których każdy będzie odpowiadał poszczególnym scenom tematycznym. Dyskusje i spotkania będą toczyć się w obrębie trzech filarów odnoszących się do idei ESG:

Eksperci poruszą tematykę związaną m.in. z redefinicją motoryzacji, energetyką, gospodarką obiegu zamkniętego, work-life balance, zrównoważonym budownictwem czy rolą sztucznej inteligencji w biznesie i codziennym życiu. III Edycja Kongresu ESG odbędzie się w innowacyjnej przestrzeni PGE Narodowego w Warszawie.

Ekologiczna Polska – pytania o klimat i surowce naturalne

Realizując ideę ESG, eksperci z sektora środowiska naturalnego poruszą tematy związane z dostawami energii i wody czy gospodarowaniem odpadami. Poszukają odpowiedzi na pytania, czy cele klimatyczne mogą wspierać zrównoważony rozwój kraju lub jak w świadomy sposób obniżać zużycie surowców naturalnych. Scena związana z dziedziną ekologii stanie się także przestrzenią do eksperckich dyskusji. M.in. w temacie bezpieczeństwa dostaw żywności, energetyki wiatrowej czy zrównoważonego zakupu usług transportowych.

Work-life ballance, zdrowie publiczne i samorządy czyli moc społeczna

Kolejna scena to okazja, by spojrzeć na odpowiedzialność społeczną w wielu nowych kontekstach. Dyskusje i debaty będą toczyć się w ramach filaru Moc Społeczna, a zaproszeni goście podejmą m.in. tematykę work-life balance czy aktywności fizycznej. Spotkania prowadzone w tej sekcji będą także przestrzenią do przybliżenia wyzwań stojących przed branżą farmaceutyczną i medyczną. W duchu wzajemnego szacunku i równowagi skupią się również na sile małych ojczyzn i lokalnego kapitału, a także na problemach wynikających ze społecznej odpowiedzialności oraz nierówności płci.

ESG Polska Moc Biznesu: wpływ biznesu na finansowanie zrównoważonego rozwoju

Ostatni z filarów odnoszący się do idei ESG skupi się na poruszeniu istotnych trendów i innowacji w zakresie gospodarki. Zaproszeni do debat i paneli dyskusyjnych goście poruszą tematy związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju i budownictwa. Sekcja ta stanie się także przestrzenią do poszukiwania odpowiedzi na pytania o szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji, przywództwem w dobie ESG i local contentem. Uczestnicy III edycji Kongresu Polska Moc Biznesu będą mogli wziąć udział w różnych formatach. Od debat i dyskusji przy okrągłych stołach, po power speechs i Key Notes, czyli wystąpienia inspirujących postaci publicznych. Nazwiska prelegentów poznamy w kolejnych tygodniach, jednak Organizatorzy już teraz zapewniają, że uczestnicy mogą liczyć na udział wybitnych gości.

Gala nagród „DNA – bo pomaganie mamy w genach” – zgłoś się do 12 listopada

Wydarzenie zwieńczy Gala Polskiej Mocy Biznesu, podczas której wręczone zostaną nagrody dla laureatów konkursu „DNA – BO POMAGANIE MAMY W GENACH”. Trójkę finalistów w każdej z trzech grup wyłoni konkursowe jury. Decydujący głos zyskają także internauci, którzy będą mogli wybrać proponowanych laureatów w ramach głosowania on-line. Zamykającą III edycję Kongresu galę uświetnią występy wybitnych polskich artystów.

Wydarzenie rozpoczyna się już 4 grudnia 2023 na PGE Narodowym. Fundacja Czyste Powietrze powstała po to, by zapobiegać zagrożeniom jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Celem Fundacji jest budowanie ekologicznej świadomości społecznej i promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Dodatkowo też kreowanie innowacyjnych działań chroniących zdrowie i życie mieszkańców UE. Działając od 2018 roku FCP pomogła już setkom osób bezpośrednio. Także zorganizowała wiele kampanii, spotkań i wydarzeń łączących biznes, administrację publiczną i społeczeństwo we wspólnym celu: BUDOWANIU LEPSZEGO ŚWIATA. Tu i teraz.

Więcej na stronie: www.polskamocbiznesu.pl