23 czerwca 2024

Indeks Bloomberg GEI: wyróżnienie dla ING Banku

ING Bank został doceniony za działania na rzecz równości płci w biznesie. Bank znalazł się w globalnym indeksie Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Wyróżnia on spółki giełdowe z całego świata za poszanowanie zasady równości płci w środowisku pracy.

Działania ING Banku na rzecz równości płci poddano ocenie niezależnych ekspertów. Obecność banku w indeksie Bloomberg GEI to efekt wysokich wyników w pięciu obszarach działania firmy:

  • przywództwa kobiet i rozwoju talentów,
  • równej płacy,
  • inkluzywnej kultury pracy,
  • polityki dotyczącej ochrony praw płci,
  • prokobiecej marki.

W ratingu Bloomberg GEI kwestie poszanowania różnorodności i równości płci analizowano m.in. pod kątem warunków zatrudnienia i działań edukacyjnych. A także świadczeń i benefitów pracowniczych, możliwości rozwoju zawodowego, ścieżki awansów i wynagrodzeń.

– Przykładamy bardzo dużo uwagi, by wszyscy czuli się dobrze w naszym banku, byli traktowani uczciwie i tak samo. By mogli realizować swoje marzenia i zainteresowania. Dlatego polityki, które przyjęliśmy w tym zakresie realizowane są już od wielu lat. Nasza obecność w elitarnym gronie 484 spółek z całego świata, które zostały uwzględnione w tej edycji indeksu Bloomberga jest potwierdzeniem, że nasze działania mają właściwy kierunek – mówi Brunon Bartkiewicz, prezes Zarządu ING Banku.

Bank realizuje szereg inicjatyw promujących wspieranie równości, różnorodności i włączania, adresowanych do pracowników. Wśród nich warto wymienić m.in:

  • Warsztaty dla liderów na temat zarządzania różnorodnymi zespołami;
  • Akcje edukacyjne dla pracowników w formie webinarów, webcastów i warsztatów o różnorodności rozwijające zachowania włączające w organizacji;
  • Konferencje tematyczne Why differences matter poświęcone zagadnieniom różnorodności i włączania.