21 lipca 2024

Co to jest indeks Bloomberg GEI?

Bloomberg Gender-Equality (GEI) to globalny indeks. Analizuje wyniki spółek publicznych o kapitalizacji powyżej 1 mld dolarów, które udostępniają dane na temat płci pracowników. 

Indeks Bloomberg GEI równość płci w środowisku pracy mierzy w pięciu obszarach: 

  • kobiece przywództwo i rozwój talentów, 
  • równa płaca i parytet płac, 
  • inkluzywna kultura pracy, 
  • polityka przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu,
  • marka prokobieca. 

Bloomberg od 2016 roku publikuje Gender-Equality Index (GEI). Zapewnia on przejrzystość praktyk związanych z płcią w spółkach notowanych na giełdzie, zwiększając zakres dostępnych dla inwestorów danych dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG).

Do prestiżowego indeksu kwalifikują się jedynie te spółki, które osiągnęły wynik spełniający lub przekraczający globalnie określony próg. W tegorocznej edycji indeksu wyróżniono 484 spółki z 45 krajów, w tym m.in. z Polski jest mBank oraz ING Bank.