16 lipca 2024

ING dołączył do United Nations Global Compact

ING dołączył do United Nations Global Compact (UN Global Compact) – największej, światowej inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, skupiającej liderów zrównoważonego biznesu.

– Od wielu lat konsekwentnie angażujemy się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – jako godna zaufania instytucja finansowa, wiarygodny partner biznesowy i odpowiedzialny pracodawca. Przystąpienie do UN Global Compact stanowi dla nas zobowiązanie do stawiania sobie ambitnych celów w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. A my już to robimy, co potwierdza nasza Deklaracja Ekologiczna i Strategia ESG na lata 2022- 2024. Strategia ESG jest integralną częścią strategii biznesowej i jednym z naszych priorytetów – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego. Mamy też świadomość, że naszymi decyzjami i działaniami wpływamy na to, jakie kroki podejmują nasi klienci i jakich wyborów dokonują – dodała Joanna Erdman.

Do zadań UN Global Compact należy identyfikowanie wyzwań i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewnianie praktycznych wskazówek, promowanie działań oraz merytoryczne wsparcie swoich członków.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UN Global Compact) jest integralną częścią systemu ONZ działającą w ponad 160 krajach. To największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000 r. Skupia firmy, które tworzą strategie i działania dla etycznego, odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu w oparciu o polityki ONZ, w szczególności Cele Zrównoważonego Rozwoju i 10 Zasad United Nations Global Compact (The Ten Principles of the United Nations Global Compact) dotyczących czterech obszarów: prawa człowieka, standardy pracy, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji.