29 maja 2024

Innova Capital: raport ESG 2023 oraz nowa strategia w tym obszarze

Innova Capital opublikowała 10. edycję Raportu ESG. Spółka ogłosiła jednocześnie nowo przyjętą strategię w tym zakresie. Cele ESG firmy zostały spięte pod hasłem „Beyond Profit”.

Nowa strategia ESG spółki bazuje na trzech filarach, które odnoszą się do:

  • szukania możliwości zrównoważonego wzrostu, 
  • odpowiedzialności za środowisko
  • wzmacniania uczciwych i inkluzywnych praktyk biznesowych. 

Strategia ESG wyznacza cele, które fundusz ma zrealizować w najbliższych latach. Obejmują one m.in. analizę wszystkich planowanych inwestycji pod kątem możliwości kształtowanych przez czynniki ESG, przeznaczenie co najmniej 30 milionów euro na zielone inwestycje w ramach siódmego funduszu Innova[1] czy osiągnięcie równej reprezentacji płci w zespole do końca 2025 r.[2]

Firma będzie współpracować ze swoimi spółkami portfelowymi, by odpowiednio identyfikować ryzyka i możliwości związane z aspektami ESG. Jednocześnie wytyczać im konkretne cele do osiągnięcia w tym zakresie do 2030 r. Fundusz planuje także aktywnie wspierać spółki m.in. we wdrażaniu zasad ładu korporacyjnego i kodeksów postępowania. Dodatkowo w przygotowywaniu właściwych planów działania, służących zapewnieniu gotowości do raportowania zgodnego z wymogami dyrektywy CSRD. 

Nasza filozofia związana z aspektami ESG ewoluowała od zarządzania ryzykiem w kierunku szukania możliwości zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że zrównoważone modele biznesowe prowadzone przez odpowiednio wzmacniane zespoły są kluczem do budowania trwałej wartości dla naszych inwestorów. Nasza nowa strategia wyznacza kierunek dla dalszej działalności oraz naszych spółek portfelowych – mówi Daria Pawełko, dyrektor ESG w Innova Capital.

Oprócz strategii i celów na najbliższe lata, raport prezentuje również proces odpowiedzialnego inwestowania stosowany przez firmę. Wyjaśnia wykorzystywany przez nią model tworzenia wartości, a także zawiera studia przypadków odnoszące się do jej spółek portfelowych.


[1] Projekty obejmujące rozwój zrównoważonych źródeł energii, inicjatywy ekologiczne i w powiązane branże

[2]  Obecnie kobiety stanowią 46 proc. zespołu Innova (włączając w to inwestycyjny, jak i operacyjny)