29 maja 2024

Canalys i Schneider Electric: zrównoważony rozwój na czele priorytetów w kanale IT 

Z badań przeprowadzonych przez firmę Canalys wynika, że ponad 75 proc. partnerów Schneider Electric opracowało strategie ESG. Z kolei 28 proc. dodatkowo powołało specjalny zespół ds. zrównoważonego rozwoju. 69 proc. przedstawicieli partnerów SE twierdzi, że strategie ESG ich klientów wpływają na decyzje dotyczące inwestycji w IT w firmach. Wielu respondentów przyznaje, że boryka się z problemami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

Schneider Electric we współpracy z firmą analityczną Canalys przeprowadził badanie dotyczące dojrzałości inicjatyw zrównoważonego rozwoju w kanałach IT. W badaniu analizowano także wpływ kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) na decyzje zakupowe klientów. Realizując badanie Canalys starała się zrozumieć poziom gotowości globalnego ekosystemu kanałów IT w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Także określić rolę partnerów w szerszym ekosystemie.

Firmy inwestują w strategie ESG

Przebadano 120 firm partnerskich Schneider Electric z regionu EMEA. Z raportu wynika, że firmy działające w kanale partnerskim inwestują w swoje strategie zrównoważonego rozwoju. 75 proc. partnerów posiada dedykowane zasoby ESG. Niemniej wiele organizacji nadal ma problemy z przełożeniem tego na konkretne działania. Klienci coraz bardziej koncentrują się na ESG, szczególnie w odniesieniu do kwestii środowiskowych – 69 proc. partnerów stwierdziło, że uwarunkowania związane ze środowiskiem naturalnym ich klientów wpływają na decyzje dotyczące inwestycji w IT. Dodatkowo widoczne są znaczące różnice w dojrzałości w tym zakresie, w zależności od wielkości przedsiębiorstw i szerokości geograficznej, na której się znajdują.

Badanie wykazało ponadto, że większość partnerów już zidentyfikowała korzyści płynące ze świadczenia usług odbioru i recyklingu sprzętu. Prawie 65 proc. badanych przedsiębiorstw oferuje programy ponownego wykorzystania i recyklingu.

Regulacje prawne stanowią z kolei wyzwanie dla większości partnerów, ze względu na złożoność strategii ESG. Także potrzebę zróżnicowanych lokalnych inicjatyw regulacyjnych. Było to szczególnie widoczne w wywiadach z mniejszymi partnerami, którym brakuje zasobów do efektywnego wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju. Badanie rynku potwierdza potrzebę stosowania zrównoważonych praktyk i rozwiązań dostarczanych przez wiodących dostawców IT i technologii w całym łańcuchu wartości (end-to-end).

– Nasze badanie pokazuje, że partnerzy coraz chętniej inwestują w strategie zrównoważonego rozwoju. Są zaangażowani w minimalizowanie wpływu zarówno swojego, jak i swoich klientów, na środowisko naturalne – powiedziała Rachel Brindley z Canalys. – Partnerzy oczekują od swoich sprzedawców wsparcia w podejmowaniu tych wyzwań. Chętnie pokazują, że czynią znaczące postępy w kierunku redukcji emisji dwutlenku węgla.