23 czerwca 2024

Jak ESG przekłada się na wartość firmy?

Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju bez wątpienia może przynieść duże korzyści. Nadal istnieją jednak znaczące bariery w realizacji pełnego potencjału takich działań. Aby w całości wykorzystać wartość szeroko pojętego ESG i pokonać ograniczenia, konieczne będą zmiany systemowe – wskazują eksperci Kearney w raporcie pt.: Jak wdrażanie praktyk ESG przekłada się na wartość firmy?

Badania Kearney – dotyczące rynków kapitałowych w różnych sektorach – sugerują, że wdrożenie strategii ESG może napędzać długoterminowe wyniki firm. M.in. poprzez zwiększenie nie tylko ich wyceny, ale także wielkości sprzedaży czy marży. Podmioty dążące do osiągnięcia celów ESG, dzięki swojemu pozytywnemu wizerunkowi, stają się bardziej atrakcyjne dla pracowników. To optymalizuje procesy rekrutacyjne i zwiększa zaangażowanie zespołów. Organizacje, które nie podejmą działań w tym zakresie, narażone będą natomiast na potencjalne kary ze strony organów regulacyjnych oraz rosnące ryzyko utraty reputacji. Warto jednak pamiętać, że osiągnięcie pełnego potencjału wartości ESG nadal obarczone jest koniecznością pokonania istotnych barier.

W labiryncie regulacji 

Twórcy raportu Jak wdrażanie praktyk ESG przekłada się na wartość firmy? – poza wskazaniem niewątpliwych korzyści – badają także przeszkody, które firmy napotykają w osiągnięciu pełnego potencjału wartości ESG.

Wyzwaniem z pewnością staje się uważne śledzenie coraz to nowszych regulacji dotyczących ESG. Organy regulacyjne na całym świecie wciąż podejmują kolejne działania. Mają one na celu wprowadzenie dyrektyw dotyczących monitorowania i raportowania. Niestety często są one trudne do zinterpretowania i wdrożenia w życie. Spełnienie licznych wymogów formalnych to jednak nie wszystko. Organizacje mierzą się także z presją ze strony akcjonariuszy, którzy chcą, aby realizowanie strategii zrównoważonego rozwoju odbywało się bez negatywnego wpływu na wyniki finansowe. Jako priorytet wciąż często stawiają „tradycyjne” podejście do rozwoju spółki (związane z maksymalizacją zysku) bez uwzględnienia elementów ESG, jako najważniejszych.

Pokonanie barier w transformacji ESG będzie wymagało także wprowadzenia pewnych zmian systemowych. Konieczne będą m.in. modyfikacje w strukturach korporacyjnych. Stanowiska w strukturze C-Suite już ewoluują w kierunku przestrzeni ESG – CIOs (Chief Innovation Officers) przejmują obowiązki związane z ESG. Jednocześnie pojawiają się nowe funkcje, takie jak Chief ESG Officers czy Chief Purpose Officers.

Czego możemy oczekiwać?

Eksperci podkreślają, że przyszłość ESG w obecnej formule jest niejasna. Niewiadomą pozostaje zwłaszcza poziom międzynarodowej i krajowej spójności w kwestiach z nią związanych. W raporcie przedstawione są cztery prawdopodobne scenariusze, co w zakresie zrównoważonego rozwoju może wydarzyć się w biznesie do końca dekady. Scenariusz pierwszy byłby najbardziej pożądany. Pozwoliłby na spójne i szybkie wdrażanie celów ESG do organizacji przy jednoczesnym wsparciu interesariuszy i akcjonariuszy. Pozostałe scenariusze zakładają mniej optymistyczny rozwój – albo w kontekście sytuacji gospodarczej, albo globalnej spójności postrzegania ESG i ujednolicania środowiska regulacyjnego.