14 kwietnia 2024

Jak optymalizacja IT może przyspieszyć zrównoważony rozwój

Zdaniem ekspertów, jednym z obszarów, w których łatwo można ograniczyć wpływ biznesu na środowisko jest IT. Można m.in. poprawić wydajność energetyczną urządzeń elektrycznych czy zmniejszyć powstawanie elektroodpadów.

Dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) zobowiązuje przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej do publikacji informacji takich jak kwestie środowiskowe, społeczne oraz praw człowieka i ładu korporacyjnego. Polska, tak jak pozostałe państwa członkowskie UE, ma czas do połowy 2024 roku na jej implementację. To istotny krok w stronę zwiększonej przejrzystości i odpowiedzialności korporacyjnej.

Od strony praktycznej, sprawozdawczość wymagana przez CSRD będzie obejmować szereg nowych oraz istniejących środków podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Co jednak ważne, unijna dyrektywa zaostrza także wymagania w zakresie rozwoju energooszczędnych technologii, wydłużania żywotności produktów i zmniejszania ich obciążenia pracą – mówi Sebastian Wąsik, szef baramundi software na Polskę.

Energooszczędne IT

Polityka ESG w przedsiębiorstwie może wpłynąć na poprawę wydajności energetycznej, ograniczenie emisji CO2 i minimalizację odpadów. Przedsiębiorcy, którzy realizują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju rozważają przede wszystkim inwestycje w systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz kluczową infrastrukturę informatyczną. Nic w tym dziwnego – z raportu „Elektryczność 4.0” firmy Schneider Electric wynika, że praca komputerów przyczynia się do wzrostu kosztów klimatyzacji i wentylacji, które łącznie stanowią około 23 proc. zużycia energii w przedsiębiorstwach. Energochłonne centra danych i infrastruktura IT stają się poważnym obciążeniem dla środowiska. Firmy muszą zmierzyć się z koniecznością redukcji bezpośrednich i pośrednich emisji związanych z zużyciem energii oraz działalnością łańcuchów dostaw.

Podejmując działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw warto zidentyfikować obszary, w których można obniżyć zużycie energii elektrycznej czy ograniczyć powstawanie elektroodpadów. W tym celu należy dokonać analizy zużycia urządzeń elektrycznych. Systemy do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi w szybkim tempie rejestrują wszystkie podłączone do sieci komputery, laptopy czy drukarki, a także ich czas pracy i czuwania. Dzięki temu, możliwe jest tworzenie bardzo szczegółowych raportów dotyczących tego, ile energii zużywają poszczególne urządzenia – mówi ekspert baramundi. – Dane z inwentaryzacji umożliwiają szybkie wykrycie tzw. pożeraczy energii. Ponadto, systemy takie dostarczają konkretne sugestie pozwalające zoptymalizować urządzenia – dodaje Wąsik.

Optymalizacja IT: nowe możliwości dla starszych urządzeń

Z wyliczeń ONZ wynika, że w roku 2023 wygenerowano 61 mln ton elektroodpadów, czyli około 8 kilogramów na osobę. Dyrektywa CSRD zakłada zmniejszenie liczby przybywających elektrośmieci. Organizacje muszą zatem dokonywać świadomych wyborów sprzętowych i programowych, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom użytkowników. Wyzwaniem jednak może być nadchodzące zakończenie wsparcia najpopularniejszego systemu operacyjnego – Windows 10 i wysokie wymagania sprzętowe jego następnika – Windowsa 11.

Wiele starszych komputerów i laptopów nie spełnia wymagań najnowszego systemu operacyjnego od Microsoftu. Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność wymiany sprzętu na nowszy. Działając jednak w zgodzie z duchem zrównoważonego rozwoju, warto starsze komputery wykorzystać do celów wewnętrznych firmy poprzez zainstalowanie na nich np. Linuxa, który jest znacznie mniej obciążający. Takie działanie nie tylko przyczynia się do zmniejszenia ilości elektrośmieci, ale także jest korzystne dla budżetu przedsiębiorstwa – twierdzi ekspert baramundi.