12 czerwca 2024

Kalkulator śladu węglowego dla firm w serwisie ING Firmove.pl

Kalkulator śladu węglowego umożliwia kompleksowe i bezpłatne obliczanie emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 (zgodnie z GHG Protocol). Z narzędzia może skorzystać każda firma – bez względu na skalę prowadzonej działalności – zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, małe i średnie, jak i większe firmy. Bezpłatny kalkulator dostępny jest również dla tych, co nie są klientami banku. 

– Coraz więcej przedsiębiorstw działa na rzecz redukcji swojej emisyjności. Wynika to z rosnących oczekiwań rynku, regulatorów, kontrahentów i konsumentów. Firmy są coraz bardziej świadome tego, że zrównoważony rozwój to korzyści w wymiarze środowiskowym, społecznym i potencjał na realne oszczędności. Choćby w zakresie kosztów energii, lepszych warunków finansowania czy nowych źródeł przychodów. To też szansa na budowanie i wzmacnianie konkurencyjności – powiedziała Ewa Łuniewska, wiceprezes Zarządu ING Banku. – Bezpłatny kalkulator śladu węglowego udostępniamy w naszym serwisie Firmove.pl, którego jednym z celów jest wspieranie przedsiębiorczości oraz podnoszenie świadomości w obszarze ESG. Kalkulatorowi towarzyszą treści edukacyjne, które będą na bieżąco rozbudowywane.

Pierwszy krok to ślad węglowy

Obliczenie śladu węglowego to pierwszy krok do wdrożenia strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych. Właściwe zaprezentowanie wyników w przeliczeniu na jednostki funkcyjne (emisje na jednego pracownika, m2 czy jednostkę wartości obrotu) pozwala zaplanować i wdrożyć racjonalne działania. Skompletowanie i skatalogowanie danych o zużyciu energii, surowców i innych zasobów w firmie pozwala obliczyć ślad węglowy w zakresach 1 i 2. Dodatkowo także ułatwia racjonalne podejmowanie decyzji oraz planowanie strategiczne. To z kolei może przełożyć się na redukcję kosztów. Może być też inspiracją dla wdrażania wielu innowacji, np. w zakresie digitalizacji procesów. 

Kalkulator jest dostępny dla wszystkich firm, które chcą zmierzyć swoje emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2. Każda firma, która uzupełni kalkulator danymi, uzyska automatycznie wygenerowany raport (możliwy także do pobrania w formacie pdf). Raport, oprócz wyników, zawiera informacje na temat stosowanego standardu obliczeń. Dodatkowo także dźwigni redukcji śladu węglowego firmy oraz przykłady pomagające zrozumieć skalę otrzymanego wyniku. Wyliczenia są dokonywane zgodnie ze standardem GHG Protocol. Opierają się o około 500 uwzględnionych w kalkulatorze wskaźników. W tym wskaźniki emisyjności pozyskane od poszczególnych krajowych dostawców energii elektrycznej i cieplnej. Wskaźniki będą systematycznie aktualizowane dla kolejnych okresów.

Kalkulator powstał we współpracy z ekspertami Fundacji Climate Strategies Poland.

Więcej informacji o kalkulatorze dostępnych jest tutaj.