21 lipca 2024
Raport zrównoważonego rozwoju Kaufland

Kaufland publikuje kolejny raport zrównoważonego rozwoju

Działania na rzecz m.in. świadomej produkcji i konsumpcji, ochrony klimatu, ograniczenia marnowania żywności podsumowano w raporcie zrównoważonego rozwoju sieci Kaufland za lata obrotowe 2020-2021. 

Kaufland, będący częścią Grupy Schwarz, posiada ponad 1400 sklepów i zatrudnia ponad 148 000 pracowników w ośmiu krajach Europy. W Polsce sieć prowadzi aktualnie 239 marketów i zatrudnia 15 000 pracowników. Raport zrównoważonego rozwoju Kaufland Polska za lata 2020-2021 przygotowano i poddano audytowi w oparciu o wytyczne międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI). Jest to już druga publikacja w historii sieci, która na podstawie konkretnych wskaźników w sposób transparentny pokazuje zaangażowanie Kauflandu na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Raport zrównoważonego rozwoju Kaufland: filary odpowiedzialności

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Kaufland skupia się na trzech obszarach – zdrowiu oraz zdrowym odżywianiu, ojczyźnie i naturze. 

Sieć wspiera klientów w świadomych wyborach zakupowych, dbając o odpowiedzialny dobór asortymentu. W każdym sklepie Kaufland klienci mogą znaleźć produkty przeznaczone dla osób o specjalnych potrzebach żywieniowych. Sieć sukcesywnie zmniejsza także zawartość soli, cukru i tłuszczu w produktach marek własnych oraz rozwija asortyment artykułów, których jakość potwierdzona jest przez niezależne certyfikaty świadczące o zachowaniu standardów społecznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw (m.in. MSC, Fairtrade, GOTS). Aby wspierać profilaktykę zdrowotną, na parkingach sklepów regularnie organizowane są bezpłatne badania mammograficzne. 

Sieć obecna już w 239 lokalizacjach w Polsce, wnosi także wkład w rozwój poszczególnych regionów. Produkty spożywcze pozyskuje w pierwszej kolejności od krajowych i regionalnych dostawców. Wspiera także inicjatywy lokalnych społeczności oraz organizacje niosące pomoc potrzebującym m.in. Caritas Polska, Federację Polskich Banków Żywności czy Fundację Serce dla Maluszka. Ponadto, zatrudniając 15 000 pracowników, Kaufland jest jednym z największych pracodawców w Polsce w sektorze handlu detalicznego. 

Strategia REset Plastic

Aby ograniczyć negatywny wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko, firma realizuje cele strategii REset Plastic. Polega ona na ograniczaniu zużycia tworzyw sztucznych w opakowaniach produktów marek własnych oraz zwiększa ich przydatność do recyklingu. Kaufland stawia na maksymalne wykorzystanie plastiku będącego już w obiegu, wprowadzając do sprzedaży produkty wykonane z surowców wtórnych. Realizuje także strategię klimatyczną, a jednym z działań w tym obszarze jest przejście na zieloną energię. Sieć przywiązuje dużą wagę do przeciwdziałania marnowaniu żywności. Stosuje system zamówień prognozujący ilość towaru do potrzeb danego sklepu. Dodatkowo przekazuje nadwyżki żywności na rzecz potrzebujących oraz dba o regularną edukację pracowników oraz klientów.

Zgodnie z hasłem, które przyświeca strategii sieci Kaufland „Zróbmy to razem”, firma angażuje w swoje działania pracowników, klientów, partnerów biznesowych.

Z raportem oraz analizą dotyczącą działań sieci Kaufland na rzecz zrównoważonego rozwoju można zapoznać się na stronie www.kaufland.pl/raport-zrownowazonego-rozwoju