23 czerwca 2024

Kaufland publikuje raport zrównoważonego rozwoju

Kaufland Polska od 20 lat konsekwentnie realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu. Podejmuje działania na rzecz m.in. ochrony środowiska czy wsparcia lokalnych społeczności. Sieć postanowiła udokumentować dotychczasowe osiągnięcia, wydając pierwszy w historii firmy raport zrównoważonego rozwoju. Publikacja pt. „Kaufland – więcej niż handel” powstała zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative (GRI). 

Raport zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy 2019 to pierwszy tego typu dokument w blisko dwudziestoletniej historii Kauflandu w Polsce. Materiał to podsumowanie działań prowadzonych w ramach filarów odpowiedzialnego biznesu: Zdrowia i zdrowego odżywiania, Ojczyzny i Natury. 

Jako jedna z największych firm sektora handlu detalicznego w Polsce rozumiemy wpływ, jaki wywieramy na środowisko oraz otoczenie społeczne. Przyjmujemy za to oddziaływanie odpowiedzialność. To między innymi dlatego kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem znajdują się w samym centrum strategii naszej firmy, która łączy dążenie do ciągłej poprawy wyników przedsiębiorstwa z celami społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska.

Filary, które zmieniają świat na lepsze 

Sieć Kaufland, świadoma swojej odpowiedzialności wobec pracowników, dostawców, lokalnych społeczności oraz klientów, od lat realizuje strategię CSR pod hasłem: „Zróbmy to razem”.  W raporcie w szczegółowy sposób pokazano drogę do jej realizacji.

– Przygotowany przez nas raport to krok milowy w historii firmy Kaufland. Podsumowuje bowiem wszystkie działania, które od lat realizujemy w ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Opisane w nim zrealizowane inicjatywy to efekt pracy tysięcy ludzi, którzy wspólnie z nami, w myśl hasła „Zróbmy to razem”, działali na rzecz zapewnienia naszym klientom asortymentu najwyższej jakości, stworzenia pracownikom najlepszych warunków do rozwoju, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt – mówi Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska.

Zdrowie i zdrowe odżywianie to inicjatywy obejmujące odpowiedzialny dobór asortymentu, wellbeing i promocję zdrowego stylu życia wśród pracowników. Dodatkowo wspieranie świadomych nawyków żywieniowych wśród klientów. W raporcie Kaufland prezentuje, w jaki sposób współpracuje z producentami i dostawcami żywności na rzecz wysokiej jakości produktów, ochrony środowiska czy osób o szczególnych potrzebach żywieniowych.

Priorytet Ojczyzna

W ramach priorytetu Ojczyzna sieć podejmuje działania na rzecz lokalnych społeczności, w tym wspiera regionalnych producentów i niesie pomoc potrzebującym. Raport ukazuje, że wartości realizowane w tym obszarze znajdują odzwierciedlenie w twardych danych. Kaufland współpracuje z ponad 400 regionalnymi dostawcami, dzięki czemu w sklepach konsumenci mogą znaleźć łącznie ponad 4000 produktów regionalnych. Sieć wdrożyła również wiele rozwiązań, dzięki którym zapobiega marnowaniu żywności a do odpowiedzialnej postawy zachęca także swoich pracowników i klientów. Detalista regularnie organizuje świąteczne zbiórki żywności. Dzięki temu w roku 2019 zebrano w sumie ponad 39 ton żywności dla potrzebujących. Kaufland od marca 2019 r. do lutego 2020 r. przekazał Federacji Polskich Banków Żywności produkty o wartości blisko 2,2 mln zł.

Priorytet Natura

Priorytet Natura obejmuje z kolei działania na rzecz ochrony przyrody. Między innymi redukcję zużycia tworzyw sztucznych, odpowiedzialną gospodarkę odpadami. Także troskę o dobrostan zwierząt i budowanie świadomości ekologicznej wśród Polaków. Raport zrównoważonego rozwoju pokazuje, że decyzje biznesowe podejmowane w świadomy sposób mają w konsekwencji pozytywny wpływ na środowisko. Np. dzięki wprowadzeniu systemu odzysku ciepła odpadowego w ciągu roku cała Grupa Kaufland redukuje emisję dwutlenku węgla o 22,4 tys. ton. 

Raport, który został przygotowany wg standardu GRI w wersji Core, spełnia międzynarodowe wymogi w zakresie prezentacji efektów realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w obszarze społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Dokument został poddany zewnętrznej weryfikacji przez niezależnego audytora. Zakres weryfikacji obejmował wybrane wskaźniki GRI. Publikacja pt. „Kaufland – więcej niż handel” jest dostępna pod adresem: https://firma.kaufland.pl/odpowiedzialnosc/raport-zrownowazonego-rozwoju.html