21 lipca 2024

KE przedstawiła pakiet dotyczący taksonomii. Ma wspierać Zielony Ład

Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków mających na celu wykorzystanie i wzmocnienie podstaw unijnych ram zrównoważonego finansowania. Takich, które mają wspierać przedsiębiorstwa i sektor finansowy. Jednocześnie zachęcać je do prywatnego finansowania projektów i technologii przejściowych – poinformowała Komisja.

UE będzie potrzebować dodatkowych inwestycji w wysokości około 700 mld euro rocznie, aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu. Większość tych inwestycji będzie musiała pochodzić ze środków prywatnych. Dlatego KE przedstawiła pakiet dotyczący taksonomii.

Interesujesz się tematami związanymi z ESG? Odpowiadasz w swojej firmie za raportowanie niefinansowe? Zapisz się na newsletter ESGinfo.

– Celem pakietu jest zapewnienie, aby unijne ramy wspierały przedsiębiorstwa i sektor finansowy, zachęcając jednocześnie do prywatnego finansowania projektów i technologii przejściowych. Komisja dodaje działania do taksonomii UE i proponuje nowe zasady dla dostawców ratingów środowiskowych, społecznych i rządowych (ESG), które zwiększą przejrzystość na rynku zrównoważonych inwestycji – podano w komunikacie.  

Pakiet ma na celu zapewnienie, że ramy zrównoważonego finansowania działają dla firm, które chcą inwestować w przejście na zrównoważony rozwój. 

Zatwierdzony zestaw kryteriów

Komisja zatwierdziła dziś nowy zestaw kryteriów taksonomii UE dla działalności gospodarczej wnoszącej istotny wkład, w co najmniej jeden pozaklimatyczny cel środowiskowy. Mianowicie:

  • zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
  • zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń,
  • ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Dodatkowo Komisja przyjęła ukierunkowane zmiany aktu delegowanego UE dotyczącego taksonomii związane z klimatem. Zmiany rozszerzają nieuwzględnioną dotychczas działalność gospodarczą. Przyczyniają się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej – w szczególności w sektorach produkcji i transportu. 

Włączenie dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej obejmujących wszystkie sześć celów środowiskowych, a co za tym idzie większej liczby sektorów gospodarki i przedsiębiorstw, zwiększy użyteczność i potencjał taksonomii UE w rozszerzeniu zrównoważonych inwestycji w UE.

Ratingi mają coraz większe znaczenie

Ratingi ESG dostarczają inwestorom i instytucjom finansowym informacji dotyczących m.in. strategii inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem w zakresie czynników ESG. Nowe zasady organizacyjne i zasady zapobiegania konfliktom interesów zwiększą rzetelność działania dostawców ratingów ESG – podkreśla KE.

Dostawcy ratingów ESG oferujący usługi inwestorom i spółkom w UE mają być autoryzowani i nadzorowani przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Zapewni to również jakość i niezawodność ich usług w celu ochrony inwestorów i zapewnienia integralności rynku.

Akty delegowane UE dotyczące taksonomii są co do zasady zatwierdzane. Po udostępnieniu wszystkich języków urzędowych UE zostaną przyjęte i przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do kontroli (okres czterech miesięcy, z możliwością jednokrotnego przedłużenia o dwa dodatkowe miesiące). 

Przepisy mają obowiązywać od stycznia 2024 r.

Źródło: ISBNews