22 czerwca 2024

KIG: obawy dotyczące projektu ustawy implementującej dyrektywę CSRD

Komitet KIG ds. ESG przygotował pismo do Ministra Finansów, w którym wskazuje na najistotniejsze czynniki wpływające na skuteczne przygotowanie się firm do obowiązku raportowania tematów ESG. 

Cztery kluczowe czynniki wpływają na skuteczne przygotowanie się firm do obowiązku raportowania kwestii ESG, przebieg procesu i jakość sprawozdań zrównoważonego rozwoju, wykraczające poza mechanizmy prawne – powiedziała Monika Porębska członkini komitetu KIG ds. ESG, pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta, koordynująca prace nad analizą omawianych projektów ustaw.

Czynniki te, wg ekspertów KIG obejmują:

  • edukację biegłych rewidentów w zakresie atestacji sprawozdań zrównoważonego rozwoju; 
  • przyjęcie jednolitego standardu atestacji; 
  • poziom przygotowania firm audytorskich; 
  • odpowiedni czas na przygotowanie sprawozdania z działalności, którego integralną część stanowi sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju.

W związku z obawami KIG, jakie budzą nowe regulacje, eksperci szczegółowo omówili w swoim stanowisku wyzwania i ryzyka związane z implementacją przepisów dyrektywy CSRD. Objęto wszystkich uczestników procesu: regulatora, biegłych rewidentów, firmy audytorskie, podmioty raportujące.

Stanowisko przesłano do Ministra Finansów, Andrzeja Domańskiego.