20 lipca 2024

Kingfisher: nowe cele dekarbonizacji w zakresie 3

Grupa Kingfisher oraz Castorama Polska ogłosiły nowe cele dekarbonizacyjne w zakresie 3. Oznacza to zacieśnienie współpracy z dostawcami, aby wspólnie skuteczniej realizować strategię dekarbonizacyjną.

Zakres 3 obejmuje wszystkie pośrednie emisje związane z łańcuchem dostaw firmy. Współpraca z dostawcami, którzy znacząco wpływają na całkowity ślad węglowy produktów, jest zatem kluczowa. Dzięki wspólnym działaniom oraz wyznaczaniu celów dekarbonizacyjnych możliwe jest efektywniejsze ograniczanie emisji. Cele, które będą realizowane we współpracy z dostawcami Grupy Kingfisher:

  • dla 100 największych dostawców Grupy– przygotowanie planu działania, zgodnego z inicjatywą Science Based Targets (SBTi) i strategii dekarbonizacji do 2028 r.
  • dla kolejnych 450 dostawców – stworzenie planu działania, zgodnego z metodologią SBTi i planu dekarbonizacji do 2030 r.
  • dla pozostałych dostawców – opracowanie planu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.

Firma będzie współpracować z dostawcami, wspierając ich postępy w realizacji założonych celów, poprzez szkolenia i dzielenie się wiedzą. Spółka zapewni partnerom dostęp do platformy danych emisyjnych w chmurze – Manufacture 2030.

Podobnie jak w przypadku większości sprzedawców detalicznych, zakres 3 stanowi zdecydowaną większość naszych emisji. Aby skutecznie je obniżyć, potrzebujemy współpracy całego łańcucha dostaw. Jestem przekonany, że działając razem jako branża możemy wytyczyć drogę ku niskoemisyjnej przyszłości, korzystnej zarówno dla naszych biznesów, jak i dla naszej planety – powiedział Thierry Garnier, prezes Kingfisher.

Produkcja i użytkowanie generuje najwięcej emisji

Emisje CO2 w zakresie 3, w Grupie i samej Castoramie, stanowią największy udział wszystkich emisji. Te pochodzące z procesów produkcyjnych związanych z powstawaniem produktów (upstream) oraz ich użytkowaniem przez klienta (downstream) generują 90 proc. całkowitych emisji CO2 Grupy oraz 95,8 proc. Castoramy. Grupa przekroczyła już swój cel dotyczący redukcji emisji w zakresie 3 o 40 proc. na milion funtów obrotu do 2025 roku w porównaniu z poziomem bazowym z lat 2017/2018, osiągając redukcję o 41,6 proc. w roku 2023/2024.

Redukcja emisji dwutlenku węgla stanowi również jeden z najważniejszych priorytetów strategii zrównoważonego rozwoju Castoramy w Polska. Spółka realizuje inicjatywy dekarbonizacyjne w zakresie 1 i 2, dążąc do osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2040 r. Sieć produkuje i kupuje zieloną energię w 100 proc. pochodzącą ze źródeł odnawialnych, poprawia efektywność energetyczną sklepów i magazynów. Także wdraża zrównoważone rozwiązania w swoich budynkach oraz transporcie kołowym.

Za nami intensywny czas prac nad obniżaniem emisji dwutlenku węgla we własnej działalności operacyjnej. Już 62 nasze sklepy i centrala firmy są dodatkowo zasilane własną energią pochodzącą z instalacji fotowoltaicznych. By poprawić efektywność energetyczną, stosujemy również systemy BMS i RHINO, automatyzujące procesy zarządzania mediami, gwarantujące oszczędność energii i dokładne raportowanie jej zużycia. Dzięki tym i wielu innym działaniom, w 2023 roku zredukowaliśmy swoje emisje w zakresie 1 i 2 o 67 proc. względem roku bazowego 2016/17 – mówi Kinga Sowik, dyrektorka ds. Odpowiedzialnego Biznesu w Castorama Polska.

Kolejnym krokiem jest znaczące ograniczenie emisji związanych z produkcją asortymentu dostępnego w jej sklepach. Ślad węglowy generowany przez dostawców stanowi 21 proc. wszystkich emisji CO2 w zakresie 3. Nowe cele dekarbonizacyjne obejmą 375 dostawców sieci, wśród których są nie tylko duże, ale i średnie oraz małe przedsiębiorstwa. Wraz z Grupą Kingfisher, Castorama będzie również wdrażać nową strategię net zero w zakresie 3.