24 kwietnia 2024

Kompania Piwowarska: raport ESG za 2022 rok

Kompania Piwowarska zredukowała emisję gazów cieplarnianych o 11 proc. w łańcuchu wartości w 2022 r. wobec bazowego 2019 r. W minionym roku 100 proc. energii elektrycznej Kompanii pochodziło z OZE. Spółka ograniczyła emisje z browarów o kolejne 5 proc., czyli łącznie o 67 proc. od 2019 r. Dodatkowo sprzedała 41 proc. piw w opakowaniach wielokrotnego użytku. KP zużywała też 2,72 litra wody do uwarzenia jednego litra piwa.

Jednym z najważniejszych długoterminowych zobowiązań Kompanii Piwowarskiej jest zredukowanie o 30 proc. swojego śladu węglowego w całym łańcuchu wartości. Chodzi o emisje związane ze stosowanymi opakowaniami, logistyką, chłodzeniem piwa, pozyskiwaniem produktów do produkcji, jak jęczmień i chmiel. Działania te stanowią kontrybucję firmy do celów Agendy 2030 ONZ. Celem do 2050 r. jest osiągnięcie neutralności węglowej w całym łańcuchu wartości, czyli całkowite wyeliminowanie negatywnego wpływu na klimat.  

Największy udział naszych emisji przypada na opakowania oraz chłodnictwo. Naszą ambicją jest, aby do 2030 roku zredukować je o 30 proc. w stosunku do roku bazowego – podała spółka w raporcie zrównoważonego rozwoju za 2022 r.

W latach 2015-2022 firma ograniczyła emisję CO2 związaną z transportem o 15,3 proc. (17 452 t). 

W raporcie za 2022 r. Kompania Piwowarska opublikowała dokładne dane dotyczące emisji:

  • z Grupą Eurocash, będącą największym w kraju hurtowym dystrybutorem dóbr szybkozbywalnych, firma opracowała m.in. plan reorganizacji transportu ciężarowego pomiędzy obiema firmami o nazwie 'Single Source’,
  • w latach 2015-2022 dzięki wielu wdrożeniom firma ograniczyła emisję CO2 związaną z transportem o 15,3 propc. (17 452 t). Producent stale udoskonala rozwiązania związane z magazynowaniem i transportem produktów, a także ich przechowywaniem w punktach sprzedaży
  • Kompania Piwowarska posiada ok. 65 tys. chłodziarek do sprzedaży piwa – sukcesywnie wymienia je na nowe, zużywające nawet 40 proc. mniej energii. Dlatego w ostatnich dwóch latach przyniosło to efekt w postaci redukcji emisji z procesu chłodzenia o 6 proc. Dodatkowo wycofanie energochłonnych lodówek otwartych pozwoliło zredukować emisje z procesu chłodzenia o dalsze 5 proc. Podniesienie domyślnej temperatury utrzymywanej wewnątrz chłodziarek w sklepach z 2°C do 5°C przyczyniło się dotychczas do spadku emisji CO2 związanej z chłodzeniem piwa w sklepach o 4 proc.

Spółka zaznaczyła też, że w strukturze jej sprzedaży dominują opakowania o wyraźnie niższym wpływie na środowisko. Są to puszki oraz szklane butelki wielokrotnego użytku, które łącznie stanowią 91 proc. sprzedaży firmy.

W 2022 r. firma sprzedała 41 proc. piw w opakowaniach wielokrotnego użytku, które zapewniają wielokrotnie niższe emisje gazów cieplarnianych niż inne rodzaje opakowań do piwa. Drugą dominującą grupą opakowań są puszki aluminiowe, wykonane z połowie z materiału pochodzącego z recyklingu – napisano w raporcie.

Kompania Piwowarska jest liderem polskiego rynku piwa z udziałem wolumenowym 33,5 proc. (dane GUS, 2022), zatrudniającym ponad 2600 osób. KP należy do japońskiego koncernu Asahi. Skupia trzy browary o wieloletniej historii:

  • Tyskie Browary Książęce (rok założenia – 1629),
  • Browar Dojlidy w Białymstoku (1768),
  • Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu (1895).

Źródło: ISBnews