21 lipca 2024
Columbus

KPMG: 81 proc. firm identyfikuje działania objęte Taksonomią UE

224 z 275 analizowanych przez KPMG firm z sektora niefinansowego w Europie, w tym w Polsce, zidentyfikowało za 2021 r. działania kwalifikujące się do Taksonomii UE.

Większy odsetek firm (79 proc.) zgłosił kwalifikowalność do Taksonomii UE nakładów inwestycyjnych (CapEx) w porównaniu z przychodami (61 proc.) i kosztami operacyjnymi (60 proc.). W pierwszym roku raportowania poziom ujawnień jakościowych znacznie się różni między analizowanymi spółkami. Z kolei długość ujawnianych informacji niekoniecznie świadczy o ich przydatności – wynika z analizy KPMG.

Od 2022 r. przedsiębiorstwa w Europie są po raz pierwszy zobowiązane do uwzględnienia w swoich raportach niefinansowych ujawnień dotyczących Taksonomii UE. KPMG przeanalizowało 275 firm z sektora niefinansowego z 14 krajów Europy, w tym z Polski. Są to firmy, które sporządziły takie ujawnienia za rok finansowy 2021.

Taksonomia UE: Inwestycje w ochronę środowiska 

Wśród analizowanych przez KPMG firm, 61proc. zidentyfikowało w 2021 roku przychody kwalifikujące się do Taksonomii UE. Nie oznacza to jednak, że ich działalność jest w tym zakresie zgodna z kryteriami technicznymi Taksonomii. Czyli czy wnosi istotny wkład w realizację jednego z celów środowiskowych zdefiniowanych w tej regulacji. 

24 proc. analizowanych firm nie zgłosiło przychodu kwalifikującego się do Taksonomii. Zgłosiły natomiast wydatki kapitałowe i/lub koszty operacyjne, które jej podlegają. Przychody kwalifikujące się do Taksonomii UE nie zostały zidentyfikowane przez firmy z branży:

  • spożywczej (handel oraz produkcja żywności i używek),
  • podróże,
  • czas wolny,
  • opieka zdrowotna.

– Spośród 224 przedsiębiorstw, które zidentyfikowały obszary kwalifikujące się do Taksonomii UE, 65 proc. użyło terminologii działalności gospodarczej opisanej w rozporządzeniach delegowanych z kryteriami technicznymi. Tak, aby uzasadnić kwalifikowalność ich działalności gospodarczych dla co najmniej jednego kluczowego wskaźnika (KPI). Jednocześnie wiele firm doświadczyło trudności z pozyskaniem wiarygodnych danych do przeprowadzenia oceny kwalifikowalności. Z tego względu zdecydowało o jedynie częściowym zaraportowaniu wskaźników bądź zrezygnowało z takiego raportowania – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner w KPMG.

Taksonomia UE: Zróżnicowana jakość ujawnień

W pierwszym roku raportowania jakość ujawnień taksonomicznych znacznie się różni między analizowanymi spółkami. Obszerność ujawnianych informacji niekoniecznie świadczy o ich przydatności. Dodatkowo z analizy KPMG wynika, że firmy nie zawsze wyjaśniają zasady rachunkowości stosowane do wyznaczenia kluczowych wskaźników. Nie wszystkie analizowane spółki wskazały, czy ich działania są związane z łagodzeniem zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu lub obu celów. Przyszłoroczne ujawnienie będzie zawierało obszerne obowiązkowe tabele. To wesprze przejrzystość prezentacji tych informacji, a jednocześnie spowoduje wiele wyzwań operacyjnych związanych z przygotowaniem ustrukturyzowanych ujawnień. 

– Z przeprowadzonej analizy wynika, że większość przedsiębiorstw nie powiązała jeszcze swojej strategii ESG z Taksonomią. Mogłaby jednak wykorzystać elementy Taksonomii do wzmocnienia swojej strategii ESG. W przypadku spółek, które nawiązują w strategii ESG do Taksonomii zaobserwowaliśmy 3 podejścia. Pierwszym z nich jest włączenie elementów Taksonomii do celów zrównoważonego rozwoju i KPI. Drugim opisanie związku pomiędzy obecną strategią ESG a Taksonomią. Trzecim możliwość przyszłego powiązania obecnej strategii ESG i Taksonomii – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch.