24 kwietnia 2024

KPMG inwestuje w rozwiązania z obszaru ESG

KPMG uruchamia wieloletni program inwestycyjny o wartości 1,5 mld USD, którego celem jest przyspieszenie globalnych rozwiązań ESG. Programem obejmie działania związane z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością oraz kwestie ładu korporacyjnego (ESG). 

KPMG utworzy Regionalne Centra ESG. Będą one wspierać klientów w obszarach ESG. Z kolei współpraca z renomowanymi uniwersytetami zapewni kompleksową ofertę szkoleń dla wszystkich pracowników KPMG na całym świecie. Dodatkowo firma planuje zwiększać zatrudnienie oraz rozszerzać globalne porozumienia, aby wspólnie wprowadzać pozytywne zmiany. Łączna wartość inwestycji w rozwiązania z obszaru ESG to 1,5 mld USD.

Wsparcie dla klientów

Globalny program inwestycyjny KPMG ma na celu wspieranie klientów w dokonywaniu pozytywnych zmian związanych ze zrównoważonym rozwojem. Strategia jest oparta na dokumencie KPMG: Our Impact Plan.

Nowa globalna strategia ESG obejmuje pięć priorytetowych obszarów:

Rozwiązania

Powstanie pięć centrów dostarczających wiedzę i rozwiązania w zakresie kluczowych kwestii ESG. Będą się one koncentrować m.in. na:

  • Globalnej Dekarbonizacji, wsparcie korporacji przy wypełnianiu zobowiązań dotyczących zerowej emisji netto i planowaniu działań na rzecz dekarbonizacji.
  • Globalnym Doradztwie ESG, wiedza z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego;
  • trzy Regionalne Centra ESG w Europie, Azji i Pacyfiku oraz obu Amerykach, zapewniają klientom łatwy dostęp do wiedzy.

Wraz z ogłoszonym programem inwestycyjnym, KPMG planuje rozwijać swoje rozwiązania i technologie w zakresie ochrony środowiska i ESG. Także Climate IQ – cyfrowe narzędzie pomagające organizacjom identyfikować możliwości i ryzyka wynikające ze zmian klimatu.

Uzupełnieniem inwestycji technologicznych, będzie również zwiększenie zatrudnienia, zarówno w obszarze doradztwa ESG, jak i zapewnienia wiarygodności ujawnianych informacji ESG. Dodatkowo KPMG będzie rozwijać swoją własną technologię usprawniającą prace audytorskie.

Talenty

KPMG przeprowadzi szkolenia z zakresu ESG dla wszystkich 227 tys. pracowników. Tak, aby każdy mógł być ambasadorem pozytywnej zmiany. KPMG współpracuje z dwoma wiodącymi ośrodkami akademickimi na świecie – University of Cambridge Judge Business School oraz NYU Stern Executive Education

Wspieranie krajów rozwijających się

KPMG uruchomi akceleratory rynków wschodzących (KPMG Emerging Markets Accelerators) dla krajów rozwijających się. Chodzi o kraje we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, w Afryce, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej. Celem akceleratorów jest zapewnienie wsparcia doradczego krajom pozbawionym specjalistycznej wiedzy i odpowiednich zasobów. Głównie w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Współpraca

KPMG rozwija współpracę z takimi organizacjami jak UNESCO, Enactus i Global Reporting Initiative. Z kolei dzięki współpracy z Microsoft i ServiceNow, współtworzy nowe narzędzia i rozwiązania. Organizacje będą mogły je wykorzystać do opracowania swojej drogi ESG i wdrażania istotnych zmian. 

Dialog

Firma uruchamia również nową kampanię „Głosy na rzecz zrównoważonej przyszłości”. To platforma, która wzmocni poglądy uznanych i nowych autorytetów, oddając przestrzeń do komentowania krytycznych kwestii – od zmian klimatycznych po równouprawnienie.

Rozwój firm ma duże znaczenie. Dlatego rozwiązania, które dotąd sprawdzały się w biznesie, nie będą wystarczające w przyszłości. Świat stoi w obliczu wielu kryzysów, dlatego też stawiamy agendę ESG w centrum wszystkich naszych działań – mówi Bill Thomas, Global Chairman i CEO KPMG.

– Program inwestycji w rozwiązania z obszaru ESG jest sygnałem, jak strategicznym obszarem dla KPMG są te kwestie i budowanie zrównoważonej przyszłości. Już od dłuższego czasu pomagamy firmom w Polsce dostrzec szanse i ryzyka związane z ESG. Kompleksowo wspieramy je w transformacji, raportowaniu oraz usługach poświadczających w tym zakresie – mówi Stacy Ligas, CEO KPMG w Polsce.