12 czerwca 2024

Kredyt SLL dla WP Holding – powiązanie finansowania z ESG

BNP Paribas jest uczestnikiem pięcioletniego kredytu konsorcjalnego, powiązanego ze zrównoważonym rozwojem (SLL), podpisanego ze spółką Wirtualna Polska Holding. Finansowanie skorelowano ze wskaźnikami ESG. To unikalna transakcja na polskim rynku medialnym.

– Jako jedna z pierwszych spółek w Polsce i pierwsza w obszarze mediów i technologii, pozyskaliśmy środki oparte o cele ESG. Dziękujemy konsorcjum banków za możliwość wpisania zrównoważonego rozwoju w fundamenty naszej współpracy – mówi Elżbieta Bujniewicz-Belka, CFO Wirtualnej Polski.

Marża uzależniona od zrównoważonego rozwoju

Kredyt SLL to forma finansowania, w której marża jest częściowo uzależniona od uzgodnionego postępu spółki w osiąganiu celów ESG. BNP Paribas wraz z WP Holding i konsorcjantami do obowiązującej umowy kredytowej dodał odpowiednie wskaźniki efektywności (KPI). Dotyczą one środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Przygotowano zestaw trzech wskaźników odpowiadających na istotne kwestie ESG z perspektywy działalności spółki. Odzwierciedlają one ambicje zawarte w strategii ESG WP Holding do 2030 r. Są to:

  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużywanej energii elektrycznej z aktualnych 44 proc. do 90 proc. w perspektywie 2026 r.
  • wzrost liczby artykułów o tematyce środowiskowej pojawiających się w kanałach należących do WP Holding. Z aktualnych 330 rocznie do 830 w 2026 r.
  • zwiększenie udziału kobiet w kadrze menedżerskiej z aktualnych 36 proc. do 41 proc. w 2026 r.

Postęp w realizacji wszystkich wskaźników będzie co roku zewnętrznie weryfikowany.

Pierwsza taka transakcja w sektorze medialnym

– Ten kredyt, będący pierwszym finansowaniem SLL w sektorze medialnym w kraju, pokazuje ambicje Wirtualnej Polski. Cieszę się, że w oparciu o aspekty ESG umacniamy relacje z klientami – mówi Agnieszka Wolska, wiceprezes Zarządu BNP Paribas.

To kolejne finansowanie SLL udzielone przez BNP Paribas. Wpisuje się w jego strategiczne kierunki rozwoju. Nowa strategia banku GObeyond zakłada kluczową rolę zrównoważonego rozwoju w działalności.