21 lipca 2024

Lafarge: potwierdzenie niskoemisyjności cementów i betonów

Lafarge (sektor budowlany Grupy Holcim), uzyskał deklarację środowiskową typu III EPD (ang. Environmental Product Declaration) dla niskoemisyjnych cementów i betonów produkowanych w Polsce. 

Dokumentację wydał Instytut Techniki Budowlanej. Deklaracje EPD zawierają informacje o oddziaływaniu materiałów budowlanych na środowisko. Są oparte na normie EN 15804 i zweryfikowane przez zewnętrznego audytora.

Zapisz się na newsletter ESGinfo.pl: https://www.esginfo.pl/zapisz-sie-na-nasz-newsletter/

Dzięki deklaracji EPD klienci, używający materiałów Lafarge, mają wiedzę o ich śladzie węglowym, wpływie na środowisko oraz o tym, jakie zasoby naturalne zostały zużyte przy ich produkcji. Na tej podstawie mogą m. in. dokonać oceny całego cyklu życia budynku lub budowli (eng. LCA – Life Cycle Assesment). Pozwoli to już na etapie projektu planować w sposób zrównoważony i trwały. Dodatkowo z myślą o przyszłych emisjach, które powstaną w fazie eksploatacji. Poza tym wykorzystywanie cementów i betonów z deklaracją środowiskową typu III zwiększa liczbę punktów w procesie zielonej certyfikacji budynków w zakresie certyfikacji BREEAM oraz LEED. Co więcej, wykorzystując materiały z potwierdzoną wartością śladu węglowego, klient może również uzyskać deklaracje EPD na swoje własne produkty – mówi Dariusz Kuryś, z Lafarge w Polsce.

Szacuje się, że 40 proc. emisji CO2 powstaje podczas wznoszenia i eksploatacji budynków. Wartość emisji, całkowity wpływ gazów cieplarnianych na środowisko, w tym na globalne ocieplenie, określa współczynnik globalnego ocieplenia (ang. Global Warming Potential – GWP). Informacja o wartości GWP stanowi podstawę deklaracji środowiskowej i jest kluczową dla budownictwa niskoemisyjnego. Daje ona możliwość porównywania wartości GWP dla różnych materiałów, a także pozwala na redukcję emisji w różnych sektorach.

Celem firmy do 2030 r. jest zmniejszenie emisji COo 55 proc. z każdej tony cementu porównaniu z 1990 r. Wiąże się to również z wprowadzeniem na rynek niskoemisyjnych rozwiązań budowlanych, które znajdują zastosowanie w ekologicznych projektach deweloperskich.