30 maja 2024

Lego przeznaczy na działania prośrodowiskowe ponad 1,4 mld USD

Grupa Lego ogłosiła zobowiązania dotyczące ochrony klimatu, w tym osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. Lego potroi inwestycje na rzecz zrównoważonego rozwoju do ponad 1,4 mld USD w czasie najbliższych trzech lat.

Lego planuje współpracować z inicjatywą Science Based Targets (SBTi), aby przygotować cele redukcji emisji obejmujące:

  • bezpośrednie emisje z zakresu 1 z fabryk, biur i sklepów, 
  • emisje z zakresu 2 z zakupionej energii,
  • emisje z zakresu 3 z łańcucha dostaw firmy. 

98 proc. śladu emisyjnego Grupy Lego pochodzi od dostawców firmy.

Zachęta dla przyszłych pokoleń

Nowy cel zerowy netto Grupy Lego to rozszerzenie zatwierdzonego przez SBTi zobowiązania firmy, ogłoszonego w 2020 r. Firma wówczas zobowiązała się do osiągnięcia 37 proc. redukcji emisji do 2032 r.

Naszym priorytetem jest osiągnięcie naszych celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla do 2032 r. Robimy postępy i realizujemy szereg inicjatyw. Nowy, długoterminowy cel zapewni, że decyzje, które podejmujemy dzisiaj, zmniejszą nasz ślad węglowy w nadchodzących dziesięcioleciach. Zachęci również przyszłe pokolenia naszych pracowników, partnerów i dostawców Lego do kontynuowania pracy z poczuciem istotności celu zmniejszenia wpływu naszej działalności na środowisko – powiedział Niels B. Christiansen, dyrektor generalny Grupy Lego.

Firma nakreśliła kilka głównych obszarów swoich planów inwestycyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju na najbliższe trzy lata. Jest to m.in. projektowanie fabryk i budynków tak, aby były neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo zwiększanie produkcji energii odnawialnej w fabrykach oraz kupowanie energii odnawialnej do fabryk, biur i sklepów.

W swoim łańcuchu dostaw Grupa Lego poinformowała, że będzie współpracować z dostawcami w ramach programu „Engage-to-Reduce”, zaakceptowanego w 2014 r. w celu wspólnego zmniejszenia wpływu na środowisko.

Dzieci inspirują i rozliczają

Grupa zintegruje także Shadow Carbon Pricing z kluczowymi inwestycjami. Doda wskaźnik KPI dotyczący emisji dwutlenku węgla do wynagrodzeń kadry kierowniczej począwszy od 2024 r. oraz będzie realizować politykę odpowiedzialnych podróży w celu ograniczenia wyjazdów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych podróży lotniczych.

Wiemy, że dzieci oczekują od nas robienia tego, co słuszne. Dbałość o środowisko jest jedną z ich głównych trosk. Otrzymujemy setki listów rocznie ze świetnymi pomysłami od dzieci na to, jak możemy coś zmienić. Rozliczają nas, a my musimy wyznaczać ambitne cele i podejmować znaczące i trwałe działania, aby chronić ich przyszłość – dodał Niels B. Christiansen.

Źródło: ESG Today