30 maja 2024

Konkurs Liderzy ESG 2022 – znamy zwycięzców tegorocznej edycji

Możemy czekać na regulacje, przyglądać się. Ale możemy też sami ruszyć do przodu i po prostu zacząć działać – powiedział podczas gali Liderzy ESG 2022 Bartosz Woźnicki z firmy Clovin, wyróżnionej za strategię w obszarze ESG. W drugiej edycji konkursu spośród blisko 90 zgłoszeń przyznano 11 nagród w trzech kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny. Wizjonerem Zielonej Transformacji w 2022 roku został Wojciech Hann.

Już po raz drugi odbył się konkurs Liderzy ESG. Wydarzenie gromadzi firmy z różnych branż i środowisk. Organizatorami konkursu są: NN Investment Partners TFI, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz PwC Polska. Partnerem strategicznym wydarzenia jest UN Global Compact Network Poland, zaś partnerami są: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), Konfederacja Lewiatan, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Związek Banków Polskich (ZBP), Dziennik Gazeta Prawna oraz ESGInfo.pl.

Wspólna strategia biznesowa i klimatyczna

Zdaniem obecnych na gali przedstawicieli nagrodzonych firm, ESG i transformacja klimatyczna nie mogą być odrębnymi projektami i strategiami w firmach. Muszą być zintegrowane z codziennymi działaniami. Powinny wpisywać się w strukturę organizacji i wszystkie obszary biznesu. Tylko wówczas jest szansa na skuteczną ich realizację.

– W środowisku inwestycyjnym pojęcie ESG bywa postrzegane jako fasada – coś, co ma tylko z pozoru „zazielenić” działalność danej firmy. Jako instytucja finansowa chcemy realnie wspierać rozwój polskiego rynku kapitałowego i pomagać polskim firmom w ich drodze ku zrównoważonemu rozwojowi – na przykład poprzez wyłanianie „Liderów ESG”. Cieszymy się, że możemy nagradzać te firmy, instytucje i fundacje, które, nie potrzebują zewnętrznej motywacji do rozwijania strategii, innowacji i programów edukacyjnych w obszarze ESG. To prawdziwi pionierzy, którzy kreatywnością wykraczają poza schematy – wskazała Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI.

Do tegorocznej, II edycji konkursu „Liderzy ESG” zgłoszono 75 przedsiębiorstw i nominowano 16 kandydatów. Nagrody zostały przyznane 11 organizacjom w trzech głównych kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny. Wyróżniony został także Wojciech Hann – za konsekwentne wspieranie zielonej transformacji polskiego rynku, w szczególności sektora finansowego oraz pozytywny wkład dla ochrony środowiska w Polsce, w ramach kategorii Wizjoner Zielonej Transformacji. O wyborze laureatów zdecydowała kapituła konkursu złożona z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, nauki i biznesu.

Innowacje – numer jeden dla inwestorów

Konkurs „Liderzy ESG” kierowany jest do podmiotów realizujących wyróżniającą się strategię ESG, oferujących innowacyjne produkty i usługi pozytywnie oddziałujące na środowisko oraz społeczeństwo. Także do prowadzących skuteczne kampanie edukacyjne, informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju.

– Innowacje – priorytet numer jeden dla inwestorów – mogą pomóc firmom złagodzić zarówno zagrożenia cybernetyczne, jak i klimatyczne. Nawet otworzyć nowe możliwości rynkowe dla szybko rozwijających się firm. To właśnie w tej kategorii zgłoszono aż 27 projektów. Większość dotyczyła obszarów związanych z ochroną środowiska, ale na liście znalazły się również projekty z obszaru wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie gromadzenia i przetwarzania danych ESG oraz projekt związany z kwestiami społecznymi. A to właśnie innowacje są motorem napędowym rozwoju – mówił Krzysztof Szułdrzyński, partner PwC Polska, CEE Assurance Sustainability Leader.

Giełdy wskazują kierunek

Wręczenie nagród dla Liderów ESG nieprzypadkowo odbyło się w budynku warszawskiej GPW. 

– Giełdy są jednym z ważniejszych elementów infrastruktury rynków kapitałowych wspierających emitentów, ale również podmioty niepubliczne, w procesie dostosowania do nowych wyzwań związanych z raportowaniem ESG. Taką rolę pełni również GPW, a jednym z tego wymiarów jest nasz wspólny projekt „Liderzy ESG”, którego celem jest m.in. wskazywanie dobrych praktyk w obszarze budowanie strategii opartej o czynniki pozafinansowe – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Pełna lista laureatów konkursu „Liderzy ESG 2022″ roku:

Program Edukacyjny w obszarze ESG:

 • Orange Polska – Nagroda Diamentowa
 • Fundacja Grunt Od Nowa – Nagroda Złota
 • Fundacja Veolia Polska – Nagroda Srebrna
 • Program stypendialno-rozwojowy „Klasa”. Fundacja BNP Paribas – Wyróżnienie

Innowacja w obszarze ESG:

 • Grupa Elemental Holding – Nagroda Diamentowa
 • PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. – Nagroda Złota
 • LUG Light Factory Sp. z o.o. – Nagroda Srebrna

Strategia ESG:

 • ING Bank Śląski – Nagroda Diamentowa
 • BNP Paribas Bank Polska – Nagroda Złota
 • Wirtualna Polska Holding S.A. – Nagroda Srebrna
 • Clovin S.A. – Wyróżnienie

Wizjoner Zielonej Transformacji: Wojciech Hann

O wyborze laureatów zdecydowała kapituła konkursu Liderzy ESG 2022 złożona z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, nauki i biznesu. W jej skład weszli:

 • Robert Adamczyk, Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR);
 • Robert Bohynik, CFA, Wiceprezes Zarządu NN Investment Partners TFI;
 • dr Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich;
 • Barbara Nowakowska, Dyrektor Zarządzająca, PSIK;
 • Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie;
 • Jacek Pochłopień, Redaktor w Infor Pl, wydawcy Dziennika Gazety Prawnej;
 • dr Monika Sady, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 • Jakub Safjański, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan;
 • Krzysztof Szułdrzyński, Partner PwC Polska, CEE Assurance Sustainability Leader;
 • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Co to jest ESG?

ESG (z ang. Environmental, Social, Governance) obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Akronim ten szczególnym zainteresowaniem cieszy się od 2015 r. po opublikowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki mające powyżej 250 pracowników (bez względu na branżę), wejdzie w życie już od 2023 roku.