21 lipca 2024
Wiedza Nie Ma Płci

Liderzy ESG: edukacja i współzawodnictwo w słusznej sprawie

Transformacja klimatyczna i walka z globalnym ociepleniem stają się nierozerwalnymi elementami strategii firm. Nie tylko tych największych, podlegających ścisłym regulacjom rynkowym spółek giełdowych. Także tych mniejszych, mających znaczący wpływ na rozwój gospodarki i zatrudniających w sumie miliony pracowników. Z myślą o spółkach, które z sukcesem łączą zrównoważony rozwój z biznesem powstał konkurs „Liderzy ESG”.

Do końca września 2022 r. firmy i organizacje, które realizują wyróżniające się strategie i działania w obszarze zrównoważonego rozwoju mogą zgłaszać się do II edycji konkursu „Liderzy ESG”. Formularze i regulamin znajdują się stronie www.liderzyesg.pl

Liderzy ESG: sukces pierwszej edycji

W pierwszej edycji konkursu „Liderzy ESG” zakończonej w grudniu 2021 roku zgłoszenia przesłało ponad 100 firm.

– To imponujący wynik! Biorąc pod uwagę skalę wyzwań i rosnące znaczenie ESG liczymy na jeszcze większą liczbę zgłoszeńZachęcamy do współzawodnictwa w tym obszarze w tegorocznej edycji konkursu. Zapraszamy wszystkich, zarówno duże spółki giełdowe, korporacje, jak i mniejszych graczy. W kategorii „Innowacja w obszarze ESG” chętnie widzielibyśmy także zgłoszenia od start-upówZ kolei w kategorii „Program edukacyjny w obszarze ESG” od fundacji czy stowarzyszeń – mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner PwC Polska.

Ostatnie lata to okres dynamicznego wzrostu zielonych inwestycji na świecie. 

– Kwestie ESG stają się nieodłączną częścią procesu inwestycyjnego i są analizowane obok tradycyjnych wskaźników finansowych. Zrównoważony rozwój spółek giełdowych oznacza zatem dla nich łatwiejszy dostęp do kapitału lokalnego i globalnego. Chcemy pokazać i nagrodzić liderów w obszarze ESG, którzy wyznaczają kierunki zielonej transformacji wdrażając innowacyjne produkty i kompleksowe strategie ESG – powiedziała Izabela Olszewska, członek Zarządu GPW.

Do konkursu można zgłaszać się w trzech kategoriach: 

  • Strategia ESG
  • Innowacja w obszarze ESG 
  • Program edukacyjny w obszarze ESG 

Dodatkową kategorią, skierowaną do osób fizycznych jest „Wizjoner/Wizjonerka Zielonej Transformacji”. W tym przypadku nie można zgłaszać się samemu, musi to zrobić firma, biorąca lub niebiorąca udziału w konkursie. Kategoria powstała, aby uhonorować i wyróżnić tych, którzy skutecznie działają i wprowadzają innowacyjne zmiany, mające wpływ na środowisko. W pierwszej edycji było 20 zgłoszeń w tej kategorii. Wyróżnienie otrzymała Dominika Bettman, która od wielu lat swoimi działaniami udowadnia, że dzięki technologiom można zmienić świat na lepsze.

Odrębne pytania dla sektora finansowego

Po doświadczeniach pierwszej edycji konkursu, organizatorzy dostosowali formularz zgłoszeniowy w kategorii „Strategia ESG” do spółek z sektora finansowego. Podmioty z branży finansowej są pytane m.in. o to: jaka część obecnego portfela kredytowego jest przeznaczona na finansowanie działalności zrównoważonej klientów. Także o to, czy i jaki rodzaj wsparcia w zwiększaniu świadomości i podejmowaniu odpowiednich działań w obszarze ESG instytucja oferuje klientom.

Na stronie internetowej konkursu znajdują się formularze, które w całości można obejrzeć zanim rozpocznie się ich wypełnianie. Są także dostępne FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami. Na stronie znajdują się też dokładne informacje, za co konkretnie kapituła przyznała wyróżnienia poszczególnym firmom w 2021 roku.

Organizatorami konkursu są NN Investment Partners TFI, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz PwC Polska. Partnerem strategicznym jest UN Global Compact Network Poland. Partnerami są także EBOiR, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), Konfederacja Lewiatan, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Związek Banków Polskich (ZBP) i Dziennik Gazeta Prawna. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali w grudniu 2022 r.