20 lipca 2024

Konkurs „Liderzy ESG”

Konkurs “Liderzy ESG” kierowany jest do przedsiębiorstw realizujących wyróżniającą się strategię ESG, oferujących innowacyjne produkty i usługi pozytywnie oddziałujące na środowisko. Także tych, którzy prowadzą skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju. W gronie nominowanych pierwszej edycji konkursu znalazło się niemal 100 przedsiębiorstw i ponad 20 osób.