24 kwietnia 2024

III edycja konkursu „Liderzy ESG” – zgłoszenia do 16 października

Już niemal 200 przedsiębiorstw wzięło udział w dotychczasowych dwóch edycjach konkursu „Liderzy ESG”. Z końcem sierpnia ruszyła kolejna, III edycja konkursu, a zgłoszenia można składać do połowy października. Kapituła wybierze liderów w trzech kluczowych kategoriach: Strategia ESG, Program edukacyjny w obszarze ESG oraz Innowacja w obszarze ESG. Do wyjątkowej osoby trafi także tytuł Wizjonera Zrównoważonego Rozwoju.

Frmy oraz instytucje mogą już zgłaszać swoją kandydaturę do III edycji konkursu „Liderzy ESG”. Formularze zgłoszeniowe i regulamin konkursu znajdują się na stronie www.liderzyesg.pl. Termin na wypełnienie zgłoszeń upływa 16 października 2023 r. Wyniki konkursu poznamy podczas uroczystej gali w grudniu 2023 r.

Kto zostanie tym razem liderem?

Poszczególne podmioty będą mogły rywalizować o tytuł „Lidera ESG 2023” w trzech kategoriach: 

 • Strategia ESG, 
 • Program edukacyjny w obszarze ESG,
 • Innowacja w obszarze ESG. 

W każdej dziedzinie Kapituła przyzna trzy nagrody – diamentową za pierwsze miejsce, złotą za drugie i srebrną za trzecie. Ponadto może przyznać specjalne wyróżnienie. Konkurs adresowany jest zarówno do dużych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Kapituła każde zgłoszenie będzie rozpatrywać indywidualnie. Dodatkowo w kategoriach „Strategia” oraz „Innowacja” przewidziano odrębne nagrody dla małych i średnich oraz dla dużych przedsiębiorstw.

ESG i zrównoważony rozwój to tematy coraz częściej omawiane w przestrzeni publicznej, co mnie wyjątkowo cieszy, tym bardziej, że równolegle wzrasta świadomość biznesu w tych obszarach. Jednak bez konkretnych działań wynikających ze stawianych sobie przez organizacje celów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ich integracji ze strategią biznesową „strategia ESG”, zamiast spełniać oczekiwania interesariuszy, pozostanie tylko teorią. Dlatego serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej, III edycji konkursu „Liderzy ESG”. W tym wyjątkowym gronie każdy znajdzie dla siebie inspirację do dalszego działania – mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner PwC Polska.

Wizjoner lub Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju

Osobną kategorią dla osób fizycznych jest Wizjoner/Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju. Ta specjalna nagroda trafi do osoby, która wyróżniła się działalnością na rzecz środowiska i/lub społeczeństwa. Kandydatów w tej dziedzinie zgłaszać mogą nie tylko spółki, ale także członkowie Kapituły. Każda z firm czy instytucji, chcących zgłosić swoją kandydaturę, może wziąć udział w więcej niż jednej kategorii. Przystąpić mogą również kandydaci poprzednich edycji konkursu, z wyjątkiem laureatów w danej kategorii (np. laureat pierwszej edycji konkursu w kategorii „Strategia ESG”, w drugiej edycji może przystąpić do konkursu w kategoriach „Innowacja w obszarze ESG oraz „Program edukacyjny w obszarze ESG”).

Grono Liderów ESG już po raz trzeci powiększy się o kolejnych pionierów zrównoważonego rozwoju. Nagrodzimy firmy i instytucje, które wyznaczają kierunki zielonej transformacji wdrażając innowacyjne produkty czy całe strategie biznesowe uwzględniające czynniki ESG. Zrównoważony rozwój spółek giełdowych to łatwiejszy dostęp do kapitału lokalnego i globalnego. Kwestie ESG stają się bowiem nieodłączną częścią procesu inwestycyjnego i są integralnym elementem analiz analizowane obok tradycyjnych wskaźników finansowych – mówi Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Kapituła „Liderzy ESG 2023”

 • Robert Adamczyk, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju i ESG, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
 • Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny, Konfederacja Lewiatan;
 • dr Piotr Dardziński, prezes, Sieć Badawcza Łukasiewicz;
 • Włodzimierz Kiciński, wiceprezes, Związek Banków Polskich (ZBP);
 • Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu i dyrektorka generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
 • Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK);
 • Izabela Olszewska, członek zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW);
 • Jacek Pochłopień, redaktor w Infor Pl, Dziennik Gazeta Prawna;
 • dr Monika Sady, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • Krzysztof Szułdrzyński, partner PwC Polska, CEE Assurance Sustainability Leader;
 • Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy, UN Global Compact Network Poland.

Organizatorami konkursu są PwC Polska i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest UN Global Compact Network Poland. Dodatkowo partnerami są Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), Sieć Badawcza Łukasiewicz, Związek Banków Polskich (ZBP), Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) oraz portal o raportowaniu niefinansowym ESGInfo.pl, a Partnerem medialnym „Dziennik Gazeta Prawna”.