23 czerwca 2024

Lidl podsumowuje 2022: biznes społecznie odpowiedzialny

Lidl Polska podsumował swoje działania w 2022 roku. Sieć m.in. wskazała na zaangażowanie w realizację strategii zrównoważonego rozwoju. 

– Odpowiedzialna firma może więcej i ma wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Kierując się tym hasłem, Lidl Polska wdrożył w 2019 roku strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025, która wyznacza priorytety w działaniach CSR firmy – czytamy w komunikacie Lidla. 

W 2022 roku sieć przeprowadziła akcje skierowane do lokalnych społeczności. Wpisując się w tę strategię, wśród nich znalazły się m.in. „Szkoły Pełne Talentów” (ambasadorami byli Anna i Robert Lewandowscy). Dzięki zaangażowaniu klientów, którzy przekazali placówkom 26 000 000 Talenciaków, 10 600 polskich szkół otrzyma ponad 30 000 nagród, w tym akcesoria sportowe i urządzenia elektroniczne. 

WOŚP, sprzątanie świata, banki żywności… 

W sierpniu Lidl wsparł też Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas Najpiękniejszego Festiwalu Świata, czyli Pol’and’Rock Festival. Rockowy sklep Lidla był do dyspozycji uczestników wydarzenia nieprzerwanie przez ponad 100 godzin. W jego uruchomienie zaangażowani byli pracownicy centrali oraz sklepów Lidl z całej Polski. Odbyły się również mniejsze inicjatywy, w tym: zorganizowana wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia Akcja Sprzątania Świata w Poznaniu: „WARTA warta posprzątania”. 800 wolontariuszy zebrało w 2 dni blisko 2 tony śmieci. 

Lidl nie zapomniał też o edukacji ekologicznej najmłodszych. Zorganizowane zostały dwa programy uwrażliwienie dzieci na potrzeby środowiska. Są to: Ekomisja, której współorganizatorem jest Federacja Polskich Banków Żywności oraz Dieta przyjazna planecie – w partnerstwie z WWF Polska. 

Wsparcie Ukrainy

W 2022 roku Grupa Schwarz, właściciel Lidla, przeznaczyła na pomoc obywatelom Ukrainy, dotkniętym wojną oraz kryzysem uchodźczym 47 mln złotych. Sama sieć regularnie przekazuje też wiele artykułów pierwszej potrzeby organizacjom pozarządowym. Wśród organizacji jest: Caritas Ukraina, Caritas Polska oraz Polska Akcja Humanitarna. Sieć prowadzi w sklepach specjalne zbiórki żywności dla Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska i innych organizacji pomocowych. Firma wspiera obywateli Ukrainy także w poszukiwaniu zatrudnienia.