15 lipca 2024

Lorenz: cele klimatyczne zatwierdzone przez SBTi

Zarówno krótko, jak i długoterminowe plany na rzecz poprawy klimatu Grupy Lorenz zostały zatwierdzone przez SBTi.

Przystępując do inicjatywy Science Based Targets (SBTi), Lorenz oprócz tradycyjnych celów redukcyjnych wyznaczyła sobie również cele ochrony i regeneracji gruntów rolnych oraz długoterminowy cel zerowej emisji netto. Plany te zostały oficjalnie zatwierdzone przez SBTi.
Cele obrane przez firmę podzielono na krótko- i długoterminowe, wprowadzając też rozróżnienie ze względu na obszary emisji:

  • leśne, gruntowe, rolnicze (FLAG – skrót od Forest, Land and Agriculture);
  • pozarolnicze (non-FLAG).

Grupa zobowiązuje się do:

  • Zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych o 42 proc. w zakresach 1 i 2 do 2030 roku w stosunku do 2020. Aby to osiągnąć, firma skupia się na optymalizacji energetycznej i rozbudowie źródeł energii odnawialnej.
  • Redukcji bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych o 25 proc. w zakresie 3 do 2030 roku w stosunku do roku bazowego 2020. Największy udział przypada tutaj na obszar towarów zakupionych (obejmujący surowce i materiały opakowaniowe) oraz obszar transportu i logistyki. Kluczowa w kontekście celów redukcyjnych jest właściwa współpraca z dostawcami i usługodawcami
  • Redukcji bezwzględnych emisji FLAG o 30,3 proc. do 2030 roku w stosunku do roku bazowego 2020. Firma zobowiązuje się do stosowania metod rolnictwa regeneratywnego. Z początkiem 2023 r. Lorenz wspólnie z Klim GmbH zainicjowały projekt wspierający wykorzystanie takich metod w uprawie ziemniaków w Niemczech
  • Osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku wzdłuż całego łańcucha wartości. Początkowo ma to obejmować długoterminową redukcję emisji CO2 i neutralizację pozostałych emisji, do której prowadzą pochłanianie i składowanie dwutlenku węgla.