23 czerwca 2024

Lorenz: Raport zrównoważonego rozwoju za 2021

100 proc. materiałów papierowych z certyfikatem FSC®, 99 proc. energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz chipsy Chipsletten z nową recepturą, zawierające o 30 proc. mniej soli niż te produkowane dotychczas – to wybrane dane z raportu postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju firmy Lorenz.

Firma w 2019 r. postawiła sobie kluczowe cele: mniej soli, mniej plastiku, lepsza przydatność do recyklingu i mniejszy ślad węglowy. 

O 15 proc. mniej plastiku i 15 proc. mniej soli do 2025 r. oraz zerowa emisja netto wzdłuż całego łańcucha wartości do 2045 r. – to kluczowe cele ESG, które przyjęła firma Lorenz. Wydany w 2019 r. raport był pierwszym tego typu dokumentem Lorenz, obejmującym najważniejsze obszary działania przedsiębiorstwa. W aktualizacji za 2021 r. firma informuje, jakie cele udało jej się osiągnąć i jakie wyzwania jeszcze przed nią.

– Na najbliższe lata i dziesięciolecia wyznaczyliśmy sobie ambitne cele. Zdefiniowaliśmy je w oparciu o wymagania, jakie stawiają nam interesariusze oraz my sami. Aby je zrealizować, prowadzimy międzynarodową, interdyscyplinarną współpracę we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Każdy pracownik ma w tym swój udział. To, co osiągnęliśmy w 2021 r., to dopiero początek. Konsekwentnie wdrażamy zmiany i w przyszłości będziemy raportować o dalszych postępach w realizacji naszych celów – mówi Werner Gritsch, prezes Zarządu Lorenz Polska.

Wyznaczone przez Lorenz cele obejmują cztery główne obszary. Firma skupia się na opakowaniach, na zdrowiu konsumentów i odżywianiu, na klimacie i zasobach oraz na odpowiedzialnym zaopatrzeniu. W 2021 r. Lorenz podjął konsekwentne działania i wprowadził zmiany w ramach tych obszarów.

Opakowania

Firma określiła obszary możliwych oszczędności plastiku. Z końcem 2021 roku rozpoczęła redukcję tworzyw sztucznych w opakowaniach jednostkowych. Ponadto 100 proc. używanych przez firmę opakowań papierowych posiada certyfikat FSC® (FSC-C133957).

Zdrowie konsumentów i odżywianie

Podstawowym celem w tym obszarze jest obniżenie zawartości soli. Każda nowość wprowadzana przez firmę ma jej mieć o 15 proc. mniej niż średnia dla danej marki. W 2021 r. pojawiły się w sklepach chipsy Chipsletten, które zawierają o 30 proc. soli mniej niż chipsy produkowane przez Lorenz do tej pory.

Klimat i zasoby

Firma zmniejszyła emisję CO2 w zakresie 1 i 2 o 27,3 proc. (w porównaniu z 2019 r.). Ponadto aż 99 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej przez Lorenz pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Firma kieruje się zasadami United Nations Global Compact. Jako sygnatariusz największej na świecie inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego ładu korporacyjnego, Lorenz aktywnie wspiera Agendę 2030 ONZ.

– Naszym motorem działań jest dostarczanie ludziom przyjemności dzięki przekąskom, przy jednoczesnym braniu odpowiedzialności za nasze działania. Widzimy, że przez ostatnie lata dokonaliśmy postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego będziemy nadal konsekwentnie realizować nasze cele – mówi Bartosz Sikorski, kierownik CSR w Lorenz Polska.