21 lipca 2024

Lorenz przystępuje do inicjatywy Science Based Targets 

Lorenz przystąpiła do Science Based Targets (SBTi), czyli inicjatywy mającej za zadanie wspierać przedsiębiorstwa w ustalaniu naukowo uzasadnionych, ambitnych celów klimatycznych, aby ograniczać skutki globalnego ocieplenia. 

Firma od dawna pracuje nad zmniejszeniem zużycia energii i rozbudową własnej produkcji energii elektrycznej. Od 2022 r. Lorenz pokrywa 100 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną we wszystkich swoich zakładach ze źródeł odnawialnych. Ponadto Grupa postawiła sobie takie cele klimatyczne, jak: 

  • do 2030 roku redukcja emisji w zakresie 1 i 2 o 50 proc. w porównaniu z rokiem bazowym 2019.
  • cel długoterminowy: osiągnąć zerową emisję netto wzdłuż całego łańcucha wartości do 2045 roku. 

Dotychczas firma zredukowała emisje CO2 w zakresie 1 i zakresie 2, zmniejszając emisję o 27,3 proc. do końca 2021 roku. 

Największe wyzwanie tkwi w opakowaniach

Przystępując do SBTi, Lorenz idzie o krok dalej i ponownie zwiększa swoje ambicje w zakresie ochrony klimatu. Na podstawie kryteriów SBTi i przy wsparciu zewnętrznym przedsiębiorstwo rewiduje swoje cele klimatyczne. Definiuje także plany działania w celu stworzenia opartej na nauce strategii klimatycznej, która uwzględnia również zakres 3. Ponieważ to właśnie w obszarze surowców i materiałów opakowaniowych, tkwi największy potencjał redukcji. Zarazem jednak zmiana w tym obszarze jest wyzwaniem, ponieważ Lorenz może wywierać jedynie pośredni wpływ na otoczenie. Cele krótko- i długoterminowe muszą być zatwierdzone przez SBTi. 

– Jesteśmy przekonani, że jako przedsiębiorstwo produkcyjne z branży spożywczej możemy wnieść istotny wkład w ograniczenie globalnego ocieplenia. Dlatego też przystąpiliśmy do SBTi. Tym samym zobowiązaliśmy się do wyznaczenia naukowo uzasadnionych, ambitnych celów klimatycznych – mówi Miriam Wollny, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Lorenz. 

SBTi – co oznacza i jak wpływa na wskaźniki ESG?

Projekt ReFlex, który pozwoli na zwiększenie poziomów recyklingu odpadów po opakowaniach elastycznych, takich jak folie po chipsach czy płatkach śniadaniowych. Wywiad z Magdaleną Dziczek, dyrektorką Biura Zarządu Związku Pracodawców EKO-PAK, który zainicjował projekt ReFlex.