12 czerwca 2024
LPP

LPP docenione w raporcie FOB

Projekty LPP w obszarze ESG zostały zakwalifikowane do 20. edycji raportu ,,Odpowiedzialny biznes. Dobre praktyki”, przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tegorocznym wydaniu opublikowane zostały wszystkie zgłoszone inicjatywy spółki. Dotyczą one m.in. poszanowania praw człowieka, zaangażowania społecznego, tworzenia przyjaznego miejsca pracy czy ochrony środowiska. W raporcie uwzględniono łącznie 1677 praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR, zrealizowanych przez 283 firmy. 

10 praktyk w raporcie

LPP jako społecznie odpowiedzialna firma coraz kolejny wzięła udział w tym projekcie.  Tym razem zgłosiła do raportu 10 kluczowych inicjatyw zrealizowanych w minionym roku. 

– Cieszymy się, że wszystkie zgłoszone przez nas inicjatywy w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG zostały uwzględnione w tegorocznej edycji publikacji przygotowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Utwierdza nas to w przekonaniu, że zmierzamy w dobrym kierunku, a realizowane przez nas działania przynoszą wymierne korzyści dla otoczenia – podkreśla Patrycja Zbytniewska, lider ds. polityki społecznej w LPP.

W trosce o różnorodność

Ciekawą praktyką z zakresu miejsca pracy jest Miesiąc Różnorodności. Wspierając swoich pracowników w budowie zespołów otwartych na różnorodność, indywidualizm i drugiego człowieka, firma przygotowała m.in. quiz nt. różnorodności, udostępniła poradnik poruszający zagadnienie przeciwdziałania wykluczeniu. Dołączyła także do akcji „Dwie godziny dla rodziny”. Dzięki temu pracownicy mogli skrócić czas pracy o 2 godziny i spędzić  je z najbliższymi. 

Redukcja plastiku

W raporcie przedstawiono też działania LPP na rzecz ochrony środowiska, w tym m.in.  redukcja jednorazowego plastiku. To jeden z celów strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025 „For People For Our Planet”. Już w 2017 r. całkowicie wyeliminowano plastik  z opakowań wysyłkowych w markach Reserved oraz Mohito. Zastąpiły je folie z recyklingu. To zaowocowało zmniejszeniem użycia tworzyw sztucznych w opakowaniach aż o 445 ton w 2021 roku. Natomiast od początku realizacji projektu o 1015 ton. W ubiegłym roku spółka wyeliminowała też plastik z zawieszek cenowych. 

Stałe miejsce w publikacji zajmują inicjatywy społeczne, które polska firma odzieżowa realizuje poprzez Fundację LPP. 

– Aktywnie wspieramy lokalne społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem regionów, gdzie zlokalizowane są biura oraz magazyny logistyczne spółki. Ponadto, do naszych długofalowych działań zalicza się m.in. Partnerstwo Strategiczne przy Forum Inicjowania Rozwoju, w ramach którego przekazujemy granty innowacyjnym projektom realizowanym na Pomorzu przez partnerstwa międzysektorowe. Dodatkowo wspieramy dzieci i młodzież z Brześcia Kujawskiego, którym finansujemy zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, polskiego i matematyki oraz robotyki czy przekazujemy przybory szkolne  w postaci naszej firmowej akcji „Wyprawki dla pierwszaka” – dodaje Patrycja Zbytniewska, która jest również prezesem Fundacji LPP.