22 czerwca 2024
SBTI

LPP: plan dekarbonizacji zatwierdzony przez SBTi 

Cele dekarbonizacyjne LPP zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Przyjęte przez spółkę zobowiązania obejmują plan redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w kategoriach, które w największym stopniu odpowiadają za jej ślad węglowy. 

Uzyskany przez LPP certyfikat potwierdza, że założenia spółki są zgodne z postanowieniami Porozumienia Paryskiego. Wpisują się one w dążenie do zatrzymania wzrostu globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C. 

Cele poddane naukowej weryfikacji

LPP podało w komunikacie prasowym, że jest pierwszą polską spółką odzieżową, która dołączyła do inicjatywy SBTi i poddała swoje cele dekarbonizacyjne naukowej weryfikacji. W ten sposób firma realizuje kolejny etap na drodze do ograniczania wpływu działalności na środowisko naturalne.

– Przygotowanie planu dekarbonizacji i jego pozytywna ocena przez SBTi pozwoliły nam na nowo przeanalizować obszary działalności, z których wynikają największe emisje i w których widoczny jest potencjał do ich obniżenia. Zdajemy sobie sprawę, że jeśli chcemy skutecznie ograniczać nasz wpływ na środowisko, konieczne jest wsparcie niezależnych podmiotów. To one w oparciu o aktualny stan wiedzy o klimacie są w stanie zweryfikować, czy nasze cele są realne i naukowo uzasadnione. Przed nami długa droga. Jednak uzyskana weryfikacja planu ograniczenia emisji daje nam pewność, że nasza strategia opiera się na mocnych fundamentach, a jako firma zmierzamy w dobrym kierunku – mówi Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP. 

Plan dekarbonizacji LPP

W przedstawionym SBTi planie dekarbonizacji LPP zobowiązało się do:

  • Redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 42 proc. do 2030 r. w porównaniu do bazowego 2021. Realizacja m.in. poprzez dalszą dekarbonizację sieci energetycznej i przechodzenie na OZE, ograniczenie zużycia energii. Także zmiany w obszarze własnej floty samochodowej, 
  • Ograniczenia do 2030 r. o 51,6 proc. emisji wynikających z zakupu towarów i usług ujętych w zakresie 3. W przeliczeniu na sztukę zakupionego produktu (por. do 2021 r.). Spółka będzie m.in. zwiększać udział certyfikowanych surowców potrzebnych do produkcji. Takich, których pozyskanie wiąże się z mniejszą ingerencją w środowisko. Będzie też zwiększać zaangażowanie we współpracę z dostawcami w zakresie przejścia na energię z OZE,
  • Zaangażowania partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 21 proc. emisji w kategoriach 4 i 8 zakresu 3 w opracowanie własnych celów redukcji do 2027 r.

Konieczne zmiany w całym łańcuchu wartości

– Każda firma w inny sposób oddziałuje na otoczenie, tworząc unikalny ślad węglowy, którego nie sposób porównać do innych w skali kraju, branży czy nawet zbieżnego modelu działalności. W LPP mamy świadomość, że ograniczanie emisji to nie tylko kwestia produktu, ale całego łańcucha wartości. Zmiany, chociażby w obszarze ograniczania odpadów i jednorazowych tworzyw sztucznych w sieci zaopatrzenia i dystrybucji, wpływają na naszych partnerów i dają przykład kolejnym firmom do bardziej zrównoważonych działań. To działa w obie strony. My również czerpiemy inspirację od naszych dostawców inwestujących w nowe technologie, które redukują wpływ produkcji na środowisko, czy np. współpracujących z nami armatorów, którzy stawiają na paliwa o niższym śladzie węglowym. Jesteśmy przekonani, że mając wspólne cele możemy podejmować się ambitnych zobowiązań – mówi Dorota Jankowska-Tomków. 

Inicjatywa SBTi zrzesza obecnie znaczącą część światowego biznesu, który publicznie ujawnia swoje zobowiązania klimatyczne. Metodyka liczenia emisji rekomendowana przez SBTi jest spójna z GHG Protocol.