23 czerwca 2024

LPP – strategia dekarbonizacji zgodna z metodą SBTi

LPP, jako pierwsza polska firma branży odzieżowej, przystępuje do światowej inicjatywy Science Based Targets (SBTi) wspierającej sektor prywatny w działaniach na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Działania zatwierdzone przez SBTi realizują w Polsce m.in. mBankŻabka, SantanderGlovoLidlP&G czy Kaufland

Science Based Targets Initiative (SBTi) jest globalnym przedsięwzięciem. Powołano je w 2015 r., jako partnerstwo międzynarodowych organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Tymi organizacjami są: Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) i WWF. Ma ono na celu pomoc prywatnym przedsiębiorstwom w przechodzeniu na gospodarkę bezemisyjną. Poprzez wspieranie ich w procesie opracowywania strategii dekarbonizacji, zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego. Także z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki o klimacie. 

Naukowa metodologia SBTi

SBTi zapewnia naukową metodologię wyznaczania i weryfikacji celów oraz sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla przedsiębiorstw różnych branż. Uwzględnia szczegółowe wytyczne dla konkretnych sektorów, w tym odzieżowego. Na uczestnictwo w projekcie zdecydowało się już ponad 3000 firm z 70 krajów, działających w 15 gałęziach gospodarki. Dołączenie do tego grona LPP, jako pierwszej polskiej firmy z branży modowej, wpisuje się w dotychczasowe działania prośrodowiskowe spółki. Stanowi dla niej ważny krok na drodze do pełnej dekarbonizacji. 

 – W LPP już od kilku lat prowadzimy szereg projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Przystępując do SBTipodjęliśmy zobowiązanie do wypracowania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych podlegających naukowej ocenie. Jest to pierwszy etap procesu, w którym przygotujemy długofalową strategię dekarbonizacji. Poddając ją weryfikacji według metodologii SBTi chcemy obrać konkretne, ale i ambitne cele. Ich naukowe potwierdzenie ma skutecznie doprowadzić LPP do neutralności klimatycznej w 2050 r. – mówi Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

Pierwszy krok w tym kierunku gdańska spółka wykonała już w 2021 roku samodzielnie obliczając ślad węglowy we wszystkich trzech zakresach, zgodnie z wytycznymi GHG Protocol, definiując jednocześnie obszar o największej emisyjności. Przypada on na zakres 3, związany z funkcjonowaniem łańcucha dostaw, czyli produkcją, dystrybucją, użytkowaniem oraz utylizacją odzieży. 

Eksperci ocenią konkretne działania

W kolejnym etapie LPP wskaże konkretne działania wraz ze sposobami na ich realizację oraz oszacuje niezbędne koszty z nimi związane. Zakończenie planowane jest na przełom czerwca i lipca. Gdy strategia dekarbonizacji ma zostać przekazana do weryfikacji SBTi. Analiza dokumentu będzie dotyczyć oceny zgodności przyjętych w nim celów z tym, co najnowsze badania klimatyczne uznają za niezbędne do osiągnięcia założeń Porozumienia Paryskiego, a więc redukcji emisji zgodnie z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5°C w odniesieniu do czasów epoki przedindustrialnej.

– Eksperci SBTi ocenią naszą strategię pod względem poprawności kalkulacji emisji GHG oraz zgodności z określonymi w ramach inicjatywy kryteriami. Jesteśmy przekonani, że poddając się temu procesowi mamy szansę na wdrażanie zaawansowanych rozwiązań dekarbonizacyjnych. Rozszerzymy tym samym działania na rzecz ograniczenia naszego wpływu na otoczenie i przyczynimy się do zwiększenia innowacyjności LPP. Mamy nadzieję, że nasza współpraca z SBTi stanie się zachętą do wdrażania nowoczesnych standardów klimatycznych dla innych firm – podsumowuje Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.